1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής στη Πτολεμαίδα

Τα εργαστήρια πληροφορικής NetL@bs διοργανώνουν τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Πληροφορικής με τίτλο «ENIAC», ο οποίος θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας, με τους ακόλουθους όρους 
συμμετοχής οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Σοφία Ψωμά δυνάμει της υπ’ αρ. 19.022 Πράξης κατάθεσης. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Διευρυμένου Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης. Εξαιρούνται οι μαθητές της Πρώτης, 
Δεύτερης και Τρίτης τάξης του Δημοτικού, τα τέκνα υπαλλήλων στα εργαστήρια πληροφορικής NetL@bs και οι έχοντες 
πρώτο βαθμό συγγένειας με τους διοργανωτές του Διαγωνισμού. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από 16/01/2011 μέχρι 3/04/2011 και είναι 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. Α΄ φάση (16/01/2011 έως 13/02/2011), Β΄ φάση (20/02/2011 έως 
20/03/2011) και Γ’ φάση – ΤΕΛΙΚΟΣ στις 3/04/2011. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα είναι οργανωμένοι σε τρεις 
ομάδες ανάλογα με την σχολική βαθμίδα, στην οποία ανήκουν. Τα θέματα στα οποία θα διαγωνίζονται θα αντιστοιχούν 
στις μαθησιακές ικανότητες της κάθε βαθμίδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (στον τελικό) οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται εκ 
νέου μεταξύ τους. Βραβεία. Από κάθε ομάδα θα προκύψουν τρεις νικητές. Τα βραβεία για τους νικητές του Διαγωνισμού είναι: πρώτο 
βραβείο Apple iPad, δεύτερο βραβείο Apple iPod Touch και τρίτο βραβείο Apple iPod Nano (για κάθε ομάδα). Τα δώρα 
είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής και να συμπληρώσουν πλήρως και αληθώς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς 
και τα στοιχεία του ασκούντος την γονική μέριμνα ενήλικα και να δηλώσουν ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των 
στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων κάποιου συμμετέχοντα παρέχει το δικαίωμα στα 
NetL@bs να αποκλείσει τον συμμετέχοντα κατά οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και τα NetL@bs ουδεμία ευθύνη 
φέρουν σχετικά. Μια συμμετοχή θεωρείται έγκυρη, εφόσον η σχετική αίτηση έχει κατατεθεί στα NetL@bs μεταξύ των 
ημερομηνιών: 15/9/2010 και 12/11/2010. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά στον χώρο των 
εργαστηρίων NetL@bs, Βασ. Κων/νου 27-29, Πτολεμαΐδα, 50200. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων ή υποχρέωση αγοράς οποιουδήποτε είδους ή προϊόντος.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση