Από την Πρώτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου – Επιτροπές

 

_Ο Γιάννης Λιάσης είναι ο πρώτος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του καλλικρατικού δήμου Αμυνταίου, όπως είχαμε προβλέψει, λαμβάνοντας στη σχετική ψηφοφορία 23 ψήφους. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Ισαάκ Νικολαίδης με 21 ψήφους και γραμματέας ο Δημήτριος Φίστας με 25 ψήφους. Στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου εκλέχτηκαν οι Τρύφων Γεώργου, Κωνσταντίνος Μωυσιάδης, Νικόλαος Παπαχρήστου, Γιώργος Ψαλλίδας, Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης και Ευθύμιος Χαριτίδης. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι Αργύριος Βολιώτης, Φωτεινή Βεράνη, Κυριάκος Κύρκου, Ιορδάνης Μπάντης, Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης και Απόστολος Θεοδώρου. Πρόεδρος των δύο επιτροπών θα είναι ο δήμαρχος Μάκης Ιωσηφίδης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν
αναλυτικά
Πρόεδρος: Λιάσης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Νικολαΐδης Ισαάκ
Γραμματέας: Φίστας Δημήτριος
Επίσης, πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η σύνθεση των οποίων έχει ως εξής:
Οικονομική Επιτροπή
• Γεώργου Τρύφων
• Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος
• Παπαχρήστου Νικόλαος
• Ψαλλίδας Γεώργιος
• Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
• Χαριτίδης Ευθύμιος
με αναπληρωματικά μέλη τους:
• Βεράνη Φωτεινή
• Βολιώτη Αργύριο
• Νάνου Ανθούλα
• Κέρλοβα Ιωάννη
• Μπασούρη Παναγιώτη
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
• Βεράνη Φωτεινή
• Βολιώτης Αργύριος
• Κύρκου Κυριάκος
• Μπάντης Ιορδάνης
• Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
• Θεοδώρου Απόστολος
με αναπληρωματικά μέλη τους:
• Γιαννιτσοπούλου Σιμέλα
• Νάνου Ανθούλα
• Ψαλλίδα Γεώργιο
• Θεοδωρίδη Αβραάμ
• Τσάμου Αντιγόνη
Τέλος, ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κος Ιωακείμ Ιωσηφίδης, όρισε τους νέους Αντιδημάρχους, που είναι οι εξής:
1. Δελληγιαννίδης Ευστάθιος
2. Κόλκας Παναγιώτης
3. Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος
4. Τζήγας Θωμάς
5. Τσαχειρίδης Σπύρος.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση