Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς κ.κ.

 

Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους , Προέδρους: Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. για έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν.3852/10 άρθρο 67 παρ. 5   λόγω κινδύνου απώλειας της καλλιεργητικής περιόδου με θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Παραχώρηση κατά χρήση αποκαλυπτόμενων εκτάσεων λίμνης Βεγορίτιδας για την καλλιεργητική περίοδο 2010-2011 στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Μανιακίου
Pin It

Αφήστε μια απάντηση