Απολογισμός θητείας Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Κίρκου

KIRKOS_APOLOGISMOSΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΗΛΩΣΗ
Ως ο τελευταίος Γενικός Γραμματέας από τους συνολικά 14 διατελέσαντες και μετά από έναν ολόκληρο χρόνο σε αυτή τη θέση, θέλω να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τον κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τη συνεργασία του στην πληροφόρηση της Δυτικομακεδονικής κοινωνίας και επίσης, όλους τους συνεργάτες μου στην Περιφέρεια που με στήριξαν.
Σε όλη την προηγούμενη χρονιά, η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε πρώτα και κύρια στην όσο το δυνατό καλύτερη επικοινωνία και επαφή με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας που είναι οι αιρετοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης με τους εκπροσώπους του λαού στη Βουλή των Ελλήνων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα έχει μοναδικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, όσο και στον τριτογενή.
Με αδρές γραμμές θα μπορούσα να αναφερθώ στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την εξόρυξη μεταλλευμάτων, τη μεταποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων όπως είναι τα τυροκομικά είδη ή τη συσκευασία και διάθεση των ξακουστών οσπρίων της Πρέσπας, της Καστοριάς και του Βοΐου. Αναμφισβήτητα υπάρχουν μικρές και μεγάλες μεταποιητικές μονάδες στον κλάδο των τροφίμων και όχι μόνο, που έχουν την έδρα τους στην περιοχή, ενώ σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να πω ότι στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους τέσσερις νομούς, έχουν εγκατασταθεί υψηλής ποιότητας τουριστικές μονάδες που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες όλο το χρόνο. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο, ενώ σε συνδυασμό με την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης που πλέον είναι γεγονός, το μέλλον αποτελεί πρόκληση κατάκτησης, από υγιείς και ανήσυχες δυνάμεις.
ΕΣΠΑ
Ξεκινώντας λοιπόν τον απολογισμό θα αναφερθώ στο σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και εξωστρέφειας, ένα εργαλείο που μπορεί να προσανατολίσει και να τοποθετήσει την περιοχή στις ανεπτυγμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
kirkosgiorgosΤο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, είχε απορροφητικότητά που ήταν περίπου στο 3%, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται εκτός του στόχου ν+3. Ήταν ένα πρόγραμμα με ελάχιστες εντάξεις έργων, εκ των οποίων τα περισσότερα μεταφερόμενα από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Όπως είχα τονίσει στην αρχή του 2010, θα παραδώσω ένα πρόγραμμα «στρωμένο», που θα δώσει τη δυνατότητα στον αιρετό Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν «αέρα στα πανιά τους», ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να «τρέχουν» με άγχος για την ικανοποίηση στόχων και να μη χαθούν κονδύλια για την περιοχή.
Η πρώτη ενέργεια που κάναμε ήταν ο εξορθολογισμός του προγράμματος και η αναδιάταξη των στόχων του. Το αναμορφώσαμε με δημόσιο διάλογο στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι φορείς και των τεσσάρων νομών, και με δημοκρατικό προγραμματισμό σχεδιάσαμε το μέλλον της Περιφέρειας.
Να σημειώσω ότι υψηλή απορροφητικότητα για το ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη δημοσιονομικά και οικονομικά περίοδο που περνάει η χώρα, σημαίνει εισροή πολύτιμων κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βοηθούν μέγιστα την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου, ενώ συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση και τη διεθνή επιτήρηση.
Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2009 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας που χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος τα οποία αποστέλλονται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίαζε την ακόλουθη εικόνα (τα ποσοστά είναι επί του προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται στα €526.500.000,00 ευρώ):
• Προσκλήσεις προς φορείς υλοποίησης για υποβολή προτάσεων έργων: 47%
• Ενταγμένα έργα: 20%
• Συμβάσεις έργων: 11%
• Πληρωμές: 3%
Τα πιο πάνω ποσοστά όπως είπα και πιο πριν, αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους έργα μεταφερόμενα από το 3ο  ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006.
Σήμερα, μόλις 12 μήνες μετά, το πρόγραμμα παρουσιάζει την εξής εικόνα:
• Προσκλήσεις προς φορείς υλοποίησης για υποβολή προτάσεων έργων: 78%
• Ενταγμένα έργα: 44%
• Συμβάσεις έργων: 31%
• Πληρωμές: 24%
Έτσι τηρήθηκε η δέσμευση που αναλάβαμε τον Ιανουάριο του 2010, ότι δηλαδή το 2011 το πρόγραμμα θα είναι «στρωμένο» και θα έχει «αέρα στα πανιά του».
Εκτός όμως από τα παραπάνω, με πόρους του ΕΣΠΑ έχουν ενισχυθεί 218 επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες υποβολής προτάσεων από επιχειρήσεις για νέα προγράμματα που προκήρυξε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Επίσης τη χρονιά που πέρασε, ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για το κλείσιμο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου.
Ταμείο Συνοχής
Το Ταμείο Συνοχής είναι ένα διαρθρωτικό μέσο που βοηθά τα κράτη μέλη να μειώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητές τους και να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους. Χρηματοδοτεί μέχρι και το 85% των επιλέξιμων δαπανών για σημαντικά έργα που αφορούν τις υποδομές για το περιβάλλον και τις μεταφορές.
Στο Ταμείο Συνοχής εντάχθηκαν έργα αποχετεύσεων και Βιολογικών Καθαρισμών ύψους €21.000.000,00 που μαζί με τα έργα των τηλεθερμάνσεων Πτολεμαΐδας και Φλώρινας αγγίζουν πλέον τα €136.000.000,00. Να σημειώσω ότι τις επόμενες μέρες πρόκειται να εκδοθεί σχετική πρόσκληση ύψους €30.000.000,00 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για ένταξη στο Ταμείο Συνοχής και τη Διαχείριση Απορριμμάτων, ώστε να υποβληθεί αίτηση από τη ΔΙΑΔΥΜΑ. Διασφαλίσαμε ακόμη €30.000.000,00 για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων. Συνολικά δηλαδή για την προστασία του περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία από αυτό το ταμείο, έχουν εξασφαλιστεί €196.000.000,00.
Σε ό,τι αφορά τους οδικούς άξονες της Εγνατίας Οδού, από το Ταμείο Συνοχής έχουν εξασφαλιστεί πρόσθετοι πόροι ύψους €226.000.000,00 που κατανέμονται για το τμήμα Νίκη – Φλώρινα €83.000.000,00 και για το τμήμα Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή €143.000.000,00.
Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση διασφαλίζεται η κατασκευή του κάθετου άξονα «Νίκη – Φλώρινα – Κοζάνη – όρια νομού Λάρισας», αφού το έργο πλέον θα το διαχειριστεί η «Εγνατία Οδός ΑΕ» που ανέλαβε την ολοκλήρωση όσων μελετών απαιτούνται και ταυτόχρονα την εύρεση των απαραίτητων πόρων, κυρίως από άλλα προγράμματα. Στόχος μας είναι η εκκίνηση δημοπράτησης τμημάτων αυτού του κάθετου άξονα μέχρι τέλος του 2011, συνολικού προϋπολογισμού €200.000.000,00. Επιπλέον έχει γίνει 10ετής προγραμματισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών για την κατασκευή σημαντικών οδικών αξόνων στη Δυτική Μακεδονία συνολικού προϋπολογισμού περίπου €1.200.000.000,00 (1,2 δις), που είναι πόροι εκτός ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτούς τους οδικούς άξονες συμπεριλαμβάνονται ακόμη: ο άξονας «Φλώρινα – Πρέσπες – Κρυσταλλοπηγή», «Γρεβενά – Βασιλίτσα» και «Γρεβενά – Δεσκάτη».
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει υπογράψει επίσης με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμβαση για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου, το JESSICA, στο οποίο διατίθενται από το ΕΣΠΑ €15.000.000,00 για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης, ενώ υπογράφτηκε σύμβαση και για τη δημιουργία του ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με πόρους €15.000.000,00, που θα χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις σε ιδιόκτητες κατοικίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αναπτυξιακός Νόμος
Όπως με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έτσι και με τον Αναπτυξιακό Νόμο καταβλήθηκε μια ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια να εξεταστεί το σύνολο των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και να προκριθούν όλες όσες τηρούσαν τους όρους που έθετε η νομοθεσία.
Από την 1η μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2010 που έληγε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την υπαγωγή στον επενδυτικό νόμο, υποβλήθηκαν 43 φάκελοι. Μαζί με αυτούς, υπήρχαν ακόμη 43 που είχαν υποβληθεί το 2009, όπως επίσης άλλοι 2 που εκκρεμούσαν από προηγούμενα χρόνια και αξιολογήθηκαν στο σύνολό τους σε πέντε (5) συνεδριάσεις Γνωμοδοτικών Επιτροπών εντός του έτους.
Από το σύνολο των 88 προτάσεων αποφασίστηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου για 76 συνολικού προϋπολογισμού €40.078.234,56 και δημόσιας δαπάνης €17.427.187,52, ενώ για τις υπόλοιπες 12 αποφασίστηκε η αναβολή της εξέτασής τους καθώς έχουν ζητηθεί είτε δικαιολογητικά, είτε γνωματεύσεις του τμήματος νομικών θεμάτων του αρμόδιου υπουργείου.
Συνολικά από τις αρχές του 2010 έχουν εκταμιευτεί €9.212.224,51 για ενισχύσεις που αφορούν αναπτυξιακούς νόμους, ενώ εκκρεμεί  η εκταμίευση εγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων συνολικής επιχορήγησης €6.583.260,90.
Όπως και με το ΕΣΠΑ, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και πετύχαμε ώστε οι διαδικασίες να είναι διαφανείς και προπαντός εναρμονισμένες με το δημόσιο συμφέρον. Η διαφάνεια, η διαύγεια (δημοσίευση πάνω από 2.000 αποφάσεων), ο ουσιαστικός έλεγχος, αποτελούν παράγοντες θεμελίωσης της αναπτυξιακής προσπάθειας που καταβάλαμε για να πάει ο τόπος μπροστά.
Κοινωνικές Δομές
Η δημιουργία και η συνεχής λειτουργία των κοινωνικών δομών είναι μια ουσιαστική στήριξη στην οικογένεια και την ίδια την κοινωνία, που δέχονται πολλαπλές πιέσεις στη σύγχρονη εκδοχή τους .
Για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και από το ΕΣΠΑ, υπάρχουν 47 δομές και 34 συμβάσεις προϋπολογισμού €1.435.709,54, με σύνολο 190 εργαζόμενων, ενώ οι ωφελούμενοι είναι 3.080 άτομα. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές €469.158,78. Το πρόγραμμα μετά από συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το πρόγραμμα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) έχουμε 3 δομές με 3 συμβάσεις προϋπολογισμού €222.447,94 στις οποίες απασχολούνται 12 άτομα. Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι 70 ηλικιωμένοι με ακόμη 70 έμμεσα ωφελούμενους. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές €110.779,75.
Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ
Το Πρόγραμμα «Πίνδος» ξεκίνησε το 2005 με στόχο να διαμορφώσει συνθήκες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου για τη συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων ανθρώπων. Δυστυχώς όμως δεν είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα στις πληρωμές του. Επιπλέον, στην πορεία όπως αποδείχτηκε, ήταν ένα πρόγραμμα που είχε μοναδικό σκοπό επιλεκτικές εξυπηρετήσεις ώστε να υπάρξουν πολιτικά οφέλη.
Συνολικά η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλάμβανε 5 περιφέρειες (Δυτ. Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα) και 13 νομούς (Ιωαννίνων, Άρτας, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας και Λάρισας), συνολικού προϋπολογισμού για τη Δυτική Μακεδονία €53.969.501,00 και 94 έργων.
Μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση ήταν ως εξής:
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
2005 ——————
2006 €1.818.000,00
2007 €1.345.000,00
2008 €8.204.177,00
2009 €3.473.050,00
2010 €8.268.254,00
ΣΥΝΟΛΟ €23.105.481,00
Αναλυτικά για τους νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουμε:
ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
Κοζάνης €1.927.906,00
Γρεβενών €2.253.914,00
Καστοριάς €858.234,00
Φλώρινας €3.228.200,00
ΣΥΝΟΛΟ €8.268.254,00
Οι οφειλές του προγράμματος στην αρχή του 2010 ανέρχονταν περίπου σε €5.000.000,00, ενώ σήμερα είναι κοντά στα €2.500.000,00. Σημειώνω ότι η αυξημένη χρηματοδότησή του το 2010 σε σχέση με το 2009, οδήγησε στη μείωση των οφειλών προς τους αναδόχους.
Η κατάσταση των έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα «Πίνδος» έχει ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ
Κοζάνης 16 7 15 38
Γρεβενών 6 13 12 31
Καστοριάς 9 3 2 14
Φλώρινας 4 1 6 11
Σύνολο 35 24 35 94
ΕΠΑΔΥΜ
Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΑΔΥΜ), ήρθε το 2007 με σκοπό να ολοκληρώσει τα δύο προγράμματα ΟΠΑΓΚ και ΟΠΑΦΚ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης Κοζάνης – Γρεβενών & Φλώρινας – Καστοριάς), που είχαν δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες των σεισμών του 1995. Κατά συνέπεια στο νέο πρόγραμμα μεταφέρθηκαν τα έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί και στη συνέχεια εντάχθηκαν νέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑΔΥΜ ήταν €133.202.400,00 που αντιστοιχούσαν σε 326 έργα. Πρέπει να σημειώσω ότι από το 2009 ήδη υπάρχει μείωση χρηματοδότησης, ενώ το 2010 εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της μείωσης των Εθνικών Πόρων, αυτή η τάση συνεχίστηκε.
Μέχρι σήμερα οι συνολικές χρηματοδοτήσεις ήταν €37.099.234,00, από τις οποίες τα €5.998.857,00 καταβλήθηκαν το 2010. Οι οφειλές του προγράμματος στην αρχή του τρέχοντος έτους ανέρχονταν περίπου σε €20.000.000,00, ενώ σήμερα είναι στα €16.000.000,00. Η διαχείριση του προγράμματος το 2009 χαρακτηρίστηκε από τις πολλές εγκρίσεις δημοπρατήσεων σε συνδυασμό με μειωμένη χρηματοδότηση και οδήγησε το πρόγραμμα στο να έχει μεγάλες υποχρεώσεις προς τους αναδόχους των έργων.
ΘΗΣΕΑΣ
Το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολίτη, την ισόρροπη εθνική ανάπτυξη και την ορθολογική οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους μέσω συντονισμένων δράσεων και χρηματοδοτήσεων.
Η Επιτροπή παρακολούθησης το 2010 συνεδρίασε 2 φορές εγκρίνοντας 464 δράσεις έργων.
Συγκεκριμένα:
Προεντάξεις   54 €2.919.667,07
Οριστικές εντάξεις 102 €10.005.766,06
Απεντάξεις 25 €965.542,40
Τροποποιήσεις 210 €1.006.912,42
Ολοκληρώσεις 73 €6.544.297,20
Συνολικά το προηγούμενο έτος διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών 1209 δελτία χρηματοδότησης έργων συνολικού προϋπολογισμού €39.259.123,40 εκ των οποίων εκταμιεύτηκαν €28.761.623,74, δηλαδή τα 860 δελτία χρηματοδοτήσεων. Σημειωτέων ότι ο μέσος όρος εκταμιεύσεων της περιόδου 2005-2009 ήταν της τάξεως των €25.887.237,67.
Τεχνικές Υπηρεσίες
Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκτελούν ένα σημαντικό έργο που έχει να κάνει τόσο με την εκπόνηση μελετών, όσο με τη συντήρηση και επίβλεψη έργων για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήματα προϋπολογισμού €3.540.629,79.
ΔΕΚΕ – Προϊστάμενη Αρχή
Έργα που εκτελούνται:
1. Κατασκευή οδού Επταχώρι – Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό
2. Κατασκευή οδού Καλύβια Ντέτσιου – Σαμαρίνα
3. Αναδιάρθρωση – Επέκταση τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών Α’ Φάση
4. Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και λειτουργία εγκαταστάσεων του κτιρίου διοίκησης της Περιφέρειας
5. Διαρρυθμίσεις και βελτίωση υφιστάμενης κατάστασης κόμβων περιοχής Κοίλων (Βελτίωση ΚΔ Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης) κατασκευή παράκαμψης Βαθυλάκου – Σχολές ΟΑΕΔ.
6. Βελτίωση κόμβου Σιάτιστας στη Θέση Μπάρα
ΔΕΣΕ
Εκτελείται σημαντικότατο έργο με τη συντήρηση – βελτίωση των «Ε.Ο. Κοζάνης – όρια νομού Λάρισας (Β’ φάση)», «Γρεβενά – όρια νομού Τρικάλων (Β’ φάση)». Επίσης έγινε η κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών του χειμώνα με τη μίσθωση όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων
Γεωργική Ανάπτυξη
Όπως ανέφερα και στην εισαγωγή μου, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αφού και οι προϋποθέσεις υπάρχουν και η δυναμική για την ανάπτυξή του.
Σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια σήμερα εκτελείται το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», με βάση το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποψήφιων για ένταξη στο μέτρο 1.1.2. και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πίνακες καταβολής οικονομικών ενισχύσεων της 1ης δόσης των 338 δικαιούχων. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της 1ης δόσης όλων των δικαιούχων με ποσό συνολικού ύψους: €4.373.250,00.
Επίσης η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το 2010 προχώρησε στην παραχώρηση 6 τεμαχίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 221/74 (5 στρέμματα/τεμάχιο) σε  κτηνοτρόφους για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, επειδή οι παλαιότερες μονάδες δημιουργούσαν υγειονομικά προβλήματα και δεν είχαν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Ακόμη παραχωρήθηκαν 10 τεμάχια για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών από Δημοτικές, Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις κλπ.
Να σημειώσω ότι υπάρχουν 20 ακόμη ανάλογες περιπτώσεις που εκκρεμούν και απαιτείται η συμπλήρωση φακέλων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και για τους 4 νομούς της Περιφέρειας.
Επιπλέον ολοκληρώθηκαν τα Τεχνικά Δελτία των Σχεδίων Βελτίωσης της περιόδου 2006 για τη φυτική παραγωγή, εκδόθηκαν οι αποφάσεις σύστασης της επιτροπής καθορισμού γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2011 και εκδόθηκαν γνωμοδοτήσεις για επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο.
Διεύθυνση Υδάτων
Η Δυτική Μακεδονία είναι εκείνη η περιφέρεια που διαθέτει τις μεγαλύτερες ποσότητες επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα. Η διαχείρισή τους όσο περνάει ο χρόνος, θα γίνεται ολοένα πιο επιτακτική αφού είναι ένας από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους που δε βρίσκεται εν αφθονία και πρέπει να τον προστατευτεί με γνώμονα την αειφορία.
Με βάση αυτήν ακριβώς τη λογική, η Διεύθυνση Υδάτων κατά το 2010 εξέδωσε 58 άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων και ακόμη 70 άδειες χρήσης νερού.
Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η χώρα περνάει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της στη σύγχρονη ιστορία, με τη δημοσιονομική κατάσταση να αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού της οικονομίας και του μέλλοντός της.
Τη χρονιά που πέρασε η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα αποκέντρωσης και ενίσχυσης της περιφέρειας με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». Η ενοποίηση τόσο των Δήμων μεταξύ τους, όσο και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη μορφή της αιρετής Περιφέρειας, έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις των καιρών όπως έγινε και το 1994 με την καθιέρωση της πρώτης Αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως έγινε και το 1998 με το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας».
Από τεχνικής πλευράς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ απολογιστικά για το 2010 η Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης έφερε επίσης εις πέρας τον διοικητικό έλεγχο περίπου 7.264 πράξεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 5.000 διοικητικές πράξεις Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και 2.264 Οργανισμών Β’ βάθμιας αυτοδιοίκησης.
Από τις 5.000 πράξεις των Δήμων και Κοινοτήτων ακυρώθηκαν ως μη σύννομες 39, δηλαδή ποσοστό 0,78%, ενώ από τις 2264 πράξεις των 4 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων παραπέμφθηκαν στην επιτροπή του άρθρου 7 (ν.2839/2000) 18 και ακυρώθηκαν όλες, ποσοστό 0,80%. Ακόμη ασκήθηκαν 24 προσφυγές κατά αποφάσεων Νομαρχών εκ των οποίων 18 απορρίφθηκαν, 3 έγιναν δεκτές και 3 εκκρεμούν. Εκτός όμως από τον διοικητικό έλεγχο, η ΤΥΔΚ εκπόνησε δεκάδες μελετών πολλών εκατομμυρίων Ευρώ.
Διεύθυνση Διοίκησης
Το λίγο διάστημα της θητείας μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγινε πολύς λόγος για τις ΕΔΕ και τα αποτελέσματα που παρήγαγαν.
Θέλω να ξεκαθαρίσω άλλη μια φορά ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος που αποτελεί το υστέρημα του ελληνικού λαού, πρέπει να είναι χρηστή και πάντα με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και της πολιτείας. Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν, όταν διαπίστωσα ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως εμφανιζόταν, ζήτησα κατ’ αρχήν έναν προκαταρκτικό έλεγχο και κατόπιν διέταξα τη διενέργεια ΕΔΕ, των οποίων τα αποτελέσματα με οδήγησαν να τις στείλω σε όλες τις αρμόδιες αρχές και όργανα για περεταίρω εξέταση και την επιβολή ή μη πειθαρχικών κυρώσεων από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια ώστε να μη μείνει καμία απολύτως σκιά προς κάθε κατεύθυνση για προσπάθεια πολιτικής δίωξης ή συγκάλυψης.
Η συνεχής μέριμνά μου αυτούς τους 12 μήνες που ήμουν Γενικός Γραμματέας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ήταν η τήρηση της διαφάνειας, η πιστή και ορθή εφαρμογή των νόμων χωρίς καμία απόκλιση από το γράμμα και το πνεύμα τους, η διαύγεια σε όλα τα επίπεδα.
Με αυτά ακριβώς ως γνώμονα και εφαρμόζοντας το νόμο 3839/2010 (νόμος Ραγκούση) για την επιλογή των προϊσταμένων, επιλέχθηκε ένας προϊστάμενος ανά διεύθυνση, αντί του παρελθόντος που είχαμε το παράδοξο για ευρωπαϊκή χώρα, ένα άτομο να προΐσταται δύο ή και περισσότερων διευθύνσεων. Επιπλέον, μετά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου επιλέχθηκε και ο Γενικός Διευθυντής. Σημειώνω ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν απόλυτα σύννομη και αξιοκρατική, ενώ προς επίρρωση των πιο πάνω αναφέρω την απουσία οποιασδήποτε ένστασης.
Αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι καταφέραμε να προετοιμάσουμε το έδαφος, ώστε η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση να βρει ομαλές συνθήκες και να προάγει περεταίρω την αναπτυξιακή διαδικασία.
Διεύθυνση Δασών
Οι δασικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδιες για την ορθολογική διαχείριση, καθώς για την προστασία και ανάπτυξη του δασικού πλούτου.
Μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος μη δημόσιας δασοπονίας του Γ’ ΚΠΣ, εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 45 μελέτες διαχείρισης δημόσιων και μη δημόσιων δασών, μελέτες δασικής οδοποιίας – φυτωρίων – προστασίας – έργων αναψυχής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών. Παραχωρήθηκαν στους δασικούς συνεταιρισμούς τα προβλεπόμενα λήμματα της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, διατυπώθηκαν απόψεις σε όλες τις δραστηριότητες για έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση επεμβάσεων με βάση την κείμενη νομοθεσία για κάθε είδος επιτρεπτής επέμβασης. Επίσης, έγινε παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράμματος δάσωσης γεωργικών εκτάσεων από ιδιώτες επενδυτές. Τέλος, στα πλαίσια της προστασίας του δασικού πλούτου έγινε εισήγηση κατεδάφισης παράνομων κατασκευών μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις, όπως επίσης και κήρυξη παρανόμως εκχερσωθέντων εκτάσεων ως αναδασωτέων.
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εξυπηρέτησε το σύνολο των ατόμων που απευθύνθηκαν σε αυτήν και συγκεκριμένα για το 2010 χορήγησε 535 άδειες εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών μετά από αίτημα Ελλήνων εργοδοτών.
Κυρίες και κύριοι,
Όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, αποτελούν τη συντονισμένη δουλειά και τον κόπο που καταβλήθηκε αυτό το διάστημα. Δεν είναι απλά και μόνο αριθμοί ή σχήματα λόγου.
Βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός νέου γόνιμου ιστορικού κύκλου. Αυτός ο τόπος στάθηκε όρθιος και προχωράει πάλι μπροστά. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου επωμίστηκε το βάρος εξόδου της χώρας από την κρίση. Η Ελλάδα πρέπει να τα καταφέρει, πρέπει να κάνει το άλμα της στο μέλλον. Η συγκυρία όσο και να φαντάζει δύσκολη, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας συναρπαστικής και πάνω απ’ όλα παραγωγικής περιόδου και για τη Δυτική Μακεδονία.
Εκείνο που θέλω να τονίσω, είναι ότι οι νέες Αιρετές Περιφερειακές Αρχές με τον Περιφερειάρχη επικεφαλής, πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια με ενάργεια και υπευθυνότητα. Πρέπει να αφοσιωθούν στην αποστολή τους και να στηρίξουν τον τόπο.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια, άλλη μια φορά, τους υπαλλήλους της Περιφέρειας για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλαν και συνεχίζουν να καταβάλλουν, ο καθένας στον τομέα ευθύνης του.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση