Η ΕΑΣ Αμυνταίου για την ενιαία αίτηση για τις επιδοτήσεις

Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν στην Ένωση την ενιαία αίτηση για τις επιδοτήσεις τους, τη δήλωση τους για τον ΕΛΓΑ και το έντυπο για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών για το έτος 2011.

Η προσέλευση των παραγωγών στην Ένωση είναι υποχρεωτική , ακόμα και για όσους δικαιούχους δεν έχουν μεταβολές ή έχουν παραλάβει ταχυδρομικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την αίτηση τους. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων τους. Ταυτόχρονα θα βοηθήσουν στην επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής του ΕΛΓΑ , καθώς και θα αποτυπωθούν με ακρίβεια τα στοιχεία του εντύπου εγγραφής τους στο Μητρώο Αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για τις ενισχύσεις των παραγωγών , οι δηλώσεις για τον ΕΛΓΑ και το έντυπο εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Μαΐου 2011 το αργότερο.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η δήλωση καλλιέργειας – εκτροφής του ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και όσοι παραγωγοί δεν την υποβάλουν δεν θα έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και αυτό θα έχει σαν επακόλουθο να μη μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.

Υποχρεωτική εξάλλου είναι και η υποβολή του εντύπου εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών . Όσοι παραγωγοί το συμπληρώσουν με ανακριβή στοιχεία, ή όσοι παραλείψουν να το υποβάλουν έγκαιρα θα υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Βαρύνουσας σημασίας αποτελεί η παραπάνω ανακοίνωση και για τους παραγωγούς που θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, οι οποίοι πρέπει να έρθουν ως 30 Απριλίου, καθότι η τυπική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων είναι η 15 Μαΐου.

Για πληροφορίες ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Γεωπληροφορίας , στα εξής τηλέφωνα: 23860-23813 και 23860-23857. Υπεύθυνη : κα Σταυρούλα Μπάπκα

Pin It

Αφήστε μια απάντηση