Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 μ.μ.

ds_amyntaioy_22022011Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για Τακτική Συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 1. Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2011.
 2. Τροποποίηση της με αριθμό 54/2011 που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2011(Οκτάμηνα).
 3. Λήψη απόφασης για 1) Κατάργηση του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και άσκηση των αρμοδιοτήτων του από εσωτερικές υπηρεσίες του Δήμου.
 4. Συγχώνευση των ΝΠΔΔ Δήμου Αμυνταίου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10 .
 5. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Αμυνταίου .
 6. Λύση και εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αετού
 7. Λύση και εκκαθάριση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «Μπάνια»
 8. Συγχώνευση Κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμου Αμυνταίου άρθρο 109 του Ν. 3852/10
 9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ενιαίας Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
 10. Κατάργηση – Λύση Νομικών Προσώπων
 11. Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Α΄/θμιας εκπαίδευσης
 12. Ορισμός μελών της ενιαίας σχολικής επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης.
 13. Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Β΄/θμιας εκπαίδευσης
 14. Ορισμός μελών της ενιαίας σχολικής επιτροπής Β΄/θμιας εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Λιάσης Ιωάννης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση