Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Φλώρινας – Εκπαιδευτικά προγράμματα Στο Αμύνταιο

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στην πόλη του Αμυνταίου το Δεκέμβριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1.
Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (διάρκεια: 50 ώρες)
WINDOWS – WORD – INTERNET –  ΔΙΚΤΥΑ
2.
Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)
EXCEL – ACCESS – POWER POINT
3.
Γαλλική Γλώσσα Ι (διάρκεια: 50 ώρες)
Βασικά στοιχεία επικοινωνίας σε εισαγωγικό επίπεδο
4.
Ιστορία της Τέχνης  (διάρκεια 50 ώρες)
Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, σημαντικά έργα τέχνης
5.
Περιβάλλον – Οικολογία (διάρκεια: 25 ώρες)
Έδαφος – κλίμα – προστασία περιβάλλοντος
6.
Μάρκετινγκ (διάρκεια: 25 ώρες)
Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων, μάρκετινγκ
7.
Βιβλία – Βιβλιοθήκες (διάρκεια: 25 ώρες)
Ιστορία του βιβλίου, Βιβλίο και οικογένεια, βιβλίο και παιδί
8.
Πολιτιστικός Τουρισμός – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (διάρκεια: 25 ώρες)
Εισαγωγή στον Πολιτιστικό τουρισμό, Οικολογικός Τουρισμός, Αγροτοτουρισμός
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά στο ΚΕΠ του Δήμου Αμυνταίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση