ΚΕΕ Φλώρινας Εκπαιδευτικά Προγράμματα Στη Φλώρινα

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας τον Ιανουάριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορί-ας (διάρκεια: 50 ώρες) WINDOWS – WORD – INTERNET –  ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
19.00 – 22.00
2. Λαογραφία (διάρκεια: 25 ώρες) Ήθη και έθιμα της περιοχής ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
16.00 – 19.00
3. Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ι-δεών (διάρκεια: 25 ώρες) Εξεύρεση νέων εναλλακτικών και πρωτότυπων λύσεων σε προσωπικά, κοινωνικά και ε-παγγελματικά προβλήματα Θα ανακοινωθούν σύντομα
4. Μάρκετινγκ (διάρκεια: 25 ώρες) Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων, μάρκετινγκ Θα ανακοινωθούν σύντομα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στη Γραμματεία του ΚΕΕ από 09.00 – 19.00 (Κτί-ριο Παλιάς Νομαρχίας).

Pin It

Αφήστε μια απάντηση