Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Φλώρινας εκπαιδευτικά προγράμματα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 111
Τηλ – Fax: 23850 25133
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας το Νοέμβριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
1.
Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (διάρκεια: 50 ώρες)
WINDOWS – WORD – INTERNET –  ΔΙΚΤΥΑ
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 16.00 – 19.00
2.
Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (διάρκεια: 50 ώρες)
WINDOWS – WORD – INTERNET –  ΔΙΚΤΥΑ
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 19.00 – 22.00
3.
Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)
EXCEL – ACCESS – POWER POINT
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 – 19.00
4.
Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)
EXCEL – ACCESS – POWER POINT
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 – 22.00
5.
Πληροφορική IV: Προχωρημένα θέματα σχετικά με υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)
EXCEL – ACCESS – POWER POINT
(προχωρημένα θέματα)
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 19.00 – 22.00
6.
Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (διάρκεια: 50 ώρες)
FLASH – FRONT PAGE – HTML
Θα ανακοινωθούν σύντομα ημέρες και ώρες
7.
Αγγλική Γλώσσα Ι (διάρκεια: 50 ώρες)
Βασικά στοιχεία επικοινωνίας σε εισαγωγικό επίπεδο
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 19.00 – 22.00
8.
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ (διάρκεια: 50 ώρες)
Αγγλικά στην καθημερινή ζωή
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 – 22.00
9.
Γαλλική Γλώσσα Ι (διάρκεια: 50 ώρες)
Βασικά στοιχεία επικοινωνίας σε εισαγωγικό επίπεδο
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 – 22.00
10.
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ (διάρκεια: 50 ώρες)
Γαλλικά στην καθημερινή ζωή
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 16.00 – 19.00
11.
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ (διάρκεια: 50 ώρες)
Ιταλικά στην καθημερινή ζωή
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 – 19.00
12.
Περιβάλλον – Οικολογία (διάρκεια: 25 ώρες)
Έδαφος – κλίμα – προστασία περιβάλλοντος
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 – 19.00
13.
Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων (διάρκεια: 25 ώρες)
Βασικές έννοιες διοίκησης, προγραμματισμός στις επιχειρήσεις, διεύθυνση επιχείρησης και ανθρώπινος παράγοντας
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 16.00 – 19.00
14.
Μάρκετινγκ (διάρκεια: 25 ώρες)
Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων, μάρκετινγκ
Θα ανακοινωθούν σύντομα ημέρες και ώρες
15.
Τοπική Ιστορία (διάρκεια: 25 ώρες)
Ιστορία, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι του Νομού
Θα ανακοινωθούν σύντομα ημέρες και ώρες
16.
Λαογραφία (διάρκεια: 25 ώρες)
Ήθη και έθιμα της περιοχής
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00 – 22.00
17.
Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών (διάρκεια: 25 ώρες)
Εξεύρεση νέων εναλλακτικών και πρωτότυπων λύσεων σε προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα
Θα ανακοινωθούν σύντομα ημέρες και ώρες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στη Γραμματεία του ΚΕΕ από 09.00 – 19.00 (Κτίριο Παλιάς Νομαρχίας).
Pin It

Αφήστε μια απάντηση