ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η  Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα  Αποστολάκη, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση  « έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου το έτος 2011» .

Η Απόφαση προβλέπει την διάθεση ποσού ύψους 15.500.000 € με την έγκριση και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων :

 

-Αποζημιώσεις παραγωγών για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων στα πλαίσια της καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών (φυματίωση, βρουκέλλωση, μελιταίος πυρετός αιγοπροβάτων, καταρροϊκός πυρετός, σαλμονελώσεις, γρίπη των πτηνών, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια κα ).

 

-Αγορά αντιδραστηρίων για την εργαστηριακή διάγνωση των ασθενειών

-αμοιβές εποχιακού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα προγράμματα εκρίζωσης των ασθενειών των ζώων.

 

Η εφαρμογή της Απόφασης θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την προάσπιση της δημόσιας υγείας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση