ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ns_nafDSC_0013ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας κατά την τακτική του συνεδρίαση στις 26-11-10 και στο τεθέν έκτακτο θέμα για το ενεργειακό πρόβλημα (εκχώρηση -εκμετάλλευση-πώληση του 40% της παραγόμενης ενέργειας σε ιδιωτικούς φορείς.
Αποφάσισε ομόφωνα
1) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ.
Θεωρούμε ότι μια ανάλογη απόφαση δεν ενισχύει ούτε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ούτε υπάρχει ανάλογη εμπειρία- τεχνογνωσία σχεδιασμού αναλόγου της ΔΕΗ στους ιδιωτικούς φορείς.
Παρ’ όλα αυτά εφ’ όσον και οι ιδιώτες προβούν σε ανάλογες επενδύσεις τουλάχιστον ίσες με το 40% από αυτές που έχει κάνει η ΔΕΗ όπου υπάρχουν δυνατότητες ενεργειακής εκμετάλλευσης να του δοθεί αυτή η δυνατότητα σύμφωνα με τη νομολογία της Ε.Ε. και τις απαιτήσεις της ΤΡΟΪΚΑ.
Πιστεύουμε ότι η ΔΕΗ στην περιοχή πρέπει να διατηρήσει τον ΔΗΜΟΣΙΟ χαρακτήρα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της, έχοντας όλες τις σύγχρονες υποδομές.
Κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίησης θα βρει αντίθετους όλους τους κατοίκους της περιοχής.
Καλούμε την κυβέρνηση να στηρίξει με τις αποφάσεις της τον λιγνιτικό και υδάτινο δυναμικό την περιοχής της Δ. Μακεδονίας.
Σε διαφορετική περίπτωση μ’ αρνητικές εξελίξεις η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας θα είναι δυναμική.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ν.Σ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση