Πανελλήνια Ένωση Νέων  Αγροτών 

_FINALΣυνεπής θα είναι για 17η χρονιά, στο θεσμό του ετήσιου πανελλήνιου συνεδρίου της η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.). H Π.Ε.Ν.Α. αποτελεί την μόν

η θεσμοθετημένη συνδικαλιστική οργάνωση για τις Νέες και τους Νέους Αγρότες της χώρας μας. Το φετινό συνέδριο διοργανώνει η Ένωση Νέων Αγροτών Καρδίτσας από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα «Νέοι Αγρότες, Νέες Αγορές, Νέες Προοπτι

κές». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Δασικό Χωριό «ΔΡΥΑΔΕΣ» του Δήμου Ιτάμου Καρδίτσας. Ένα ξεχωριστό τοπίο, βυθισμένο κυριολεκτικά στα καταπ

ράσινα βουνά των Αγράφων, ανάμεσα σε ποτάμια και πηγές. Η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται λίγο πριν την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα δύσκολης και επίπονης περιόδου για τις Νέες και του Νέους Αγρότες της χώρας.

Αξίζει να αναφερθούν: • τα προβλήματα από την προκήρυξη του Μέτρου 1.2.1 για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών, • τα παραγωγικά προβλήματα όλων σχεδόν των καλλιεργειών της χώρας, • τη δυσκολία να βρεθούν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα δομής της ελληνικής γεωργίας, όπως η εθνική στρατηγική (με την συμμετοχή των αγροτών στις α

ποφάσεις), οι νομοθετικές παρεμβάσεις που εκκρεμούν, οι παρεμβάσεις στην αγορά και στους στρεβλούς κανόνες λειτουργίας της. • την αναμενόμενη τροποποίηση της ΚΑΠ από το 2013 και μετά η οποία θα φέρει αλλαγές, ανατροπές και προσαρμογές στον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών μα

ς εκμεταλλεύσεων. Οι Νέες και οι Νέοι Αγρότες από κάθε γωνιά της χώρας μας επιλέγουν να συναντηθούν ξανά όλοι μαζί. Θα ενημερωθούν από ιδιαίτερα αξιόλογους ειδικούς σε μια σειρά θεμάτων που θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη εκόνα της παγκοσμιοποιη

μένης αγοράς. Παράλληλα θα αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για την επαγγελματική τους κατεύθυνση, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις των αγορών, αλλά και τις νέες φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο τεχνικές καλλιέργειας και εκτροφής.  Επιπλέον, επιδιώκουν την ενημέρωση σε θέματα ευρωπαϊκών κανονισμών και αποφάσεων στην Ε.Ε. που αφορούν τους Νέους Αγρότες αλλά και το σύνολο των α

γροτών.

Το θεματολόγιο του συνεδρίου  περιλαμβάνει: Θεματική ενότητα «Νέες Προοπτικές, Νέες Τεχνολογίες»  1. Γεωργία Ακριβείας  2. ΑΠΕ.Βιομάζα 3. Ενεργειακά Φυτά και Φυτά Βιομάζας  4. Η Βιοτεχνολογία στην Γεωργία 5. Αξιοποίηση λυμάτων στην Γεωργική παραγωγή 6. Βιολειτουργικά τρόφιμα 7. Πρόγραμμα Αλ. Μπαλταζής.Νέες Αγορές, Νέες Προοπτικές 8. Νέα Μοντέλα Οργάνωσης Αγροτών, «Στόχος η Αγορά»  9. Υδροπονικές καλλιέργειες  10. Ντόπιες φυλές αιγοπροβάτων. Φέτα και προϊόντα γάλατος για την σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά  11. Κανονισμός της Ε.Ε. για την διαχείριση λεκανών απορροής   Θεματική ενότητα «Νέες Αγορές» 1. Ποιότητα και Πιστοποίηση 2. Δυνατότητα προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε τοπικές αγορές 3. Τοπικά Σύμφωνα  4. Αγροτουρισμός ως εργαλείο προώθησης αγροτικών προϊόντων και πολιτισμού  5. Διασύνδεση παραγωγών αγροτικών προϊόντων και καταναλωτών 6. Εθνική καταναλωτική συνείδηση

Pin It

Αφήστε μια απάντηση