Η 26η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας, θα γίνει στις 29-12-2010

Η 26η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας, θα   γίνει στις  29-12-2010  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 στην  αίθουσα  Συνεδριάσεων  της Ν.Α. Φλώρινας με τα  παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο:   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αξιοποίηση δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Δροσοπηγής του Δήμου Περάσματος».Εισηγητής : κ. Χρήστος Ιωάννου, Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ:05 Τμήμα Περιβάλλοντος  Ν.Α. Φλώρινας
ΘΕΜΑ 2ο:   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ‘ΚΟΖΑΝΗ – ΝΙΚΗ’ ΤΜΗΜΑ:50.3 ‘ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΙΚΗ’» της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥΕισηγητής : κ. Χρήστος Ιωάννου, Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ:05 Τμήμα Περιβάλλοντος  Ν.Α. Φλώρινας
ΘΕΜΑ 3ο:   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥΕισηγητής : κ. Χρήστος Ιωάννου, Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ:05 Τμήμα Περιβάλλοντος  Ν.Α. Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση