Από Την Ορκωμοσία Του Περιφερειακού Συμβουλίου

_pdm_orkomosia

Πραγματοποιήθηκε η ορκομωσία του πρώτου αιρετού περιφερειακού συμβουλίου

 

dakis2

Η ομιλία του κου Γιώργου Δακή
Συμπατριώτες Δυτικομακεδόνες,
Σήμερα, ορκιστήκαμε να υπηρετήσουμε ευσυνείδητα, το νέο θεσμό που μας ενώνει, τον θεσμό της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Βρισκόμαστε εδώ, με την ισχυρή εντολή των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας να διαχειριστούμε τις τύχες του τόπου μας, ως η πρώτη αιρετή Περιφερειακή Αρχή, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας.
Θέλω να συγχαρώ όλους όσους εξελέγησαν στο νέο θεσμό και να εκφράσω την πίστη και τη βεβαιότητά μου για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία, με γνώμονα πάντοτε το κοινό καλό και το συμφέρον του τόπου μας.
Στηρίξαμε ενεργά τη μετεξέλιξη του θεσμού της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης ως σημαντική παράμετρο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας, καθώς και για τη δυνατότητα που δίνει στις τοπικές κοινωνίες για αυτοδιαχείριση.
Η ενότητα και η σύνθεση των δυνάμεων της κοινωνίας μας αποτελεί πυξίδα της δράσης μας. Ο πλουραλισμός των θέσεων και των προτάσεων ενισχύουν τη δυναμική του τόπου μας.
Στο χέρι όλων μας είναι να λειτουργήσουμε ενωτικά και να δράσουμε με πνεύμα  περιφερειακής συνείδησης,  ομόνοιας, συνεννόησης και συναίνεσης.
Στα πρόσωπα όλων ανεξαιρέτως των μελών του πρώτου αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας βλέπουμε μόνο συνεργάτες, γνωρίζοντας ότι η αγάπη για τον τόπο μας αποτελεί την κοινή συνισταμένη της δράσης μας.
Οι Δυτικομακεδόνες, έχοντας κοινή ιστορική διαδρομή από τους αρχαίους χρόνους, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ενωμένοι διεκδικώντας το κοινό μας μέλλον. Το μέλλον που, μέσω του νέου θεσμού της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, κρατάμε οι ίδιοι στα χέρια μας περισσότερο παρά ποτέ.
Εργαζόμαστε γνωρίζοντας πως έχουμε όχι μόνο κοινά προβλήματα και κοινές καθημερινές ανάγκες, αλλά και ταυτόσημη προοπτική. Αναπτύσσουμε ενιαία δράση για το σύνολο της Περιφέρειάς μας, εφαρμόζοντας το σχέδιό μας για κοινωνική συνοχή, αειφορία και ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.
Ο ενιαίος προγραμματισμός και η κοινή δράση για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε γωνιάς της Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλει στη σύνθεση των δυνάμεων της κοινωνίας μας. Απελευθερώνει τις επιμέρους δυναμικές και στηρίζει την ανάπτυξη συνολικά της περιφέρειάς μας.
Η κοινωνία μας βιώνει μία πολυεπίπεδη κρίση όχι μόνον οικονομική, αλλά κυρίως αμφισβήτησης θεσμών και αξιών. Η γέννηση του νέου θεσμού της αιρετής Περιφέρειας αποτελεί για όλους μας ένα μεγάλο στοίχημα, για να καταδείξουμε ότι συλλογικά μπορούμε να δώσουμε ελπίδα και προοπτική με όρους εντιμότητας, ηθικής και διαφάνειας, μέσα σ’ ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, πρέπει να γίνει με όρους υπευθυνότητας, συνευθύνης, συλλογικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Σε μια περίοδο όπου το ατομικό και το ιδιοτελές έχουν θεοποιηθεί, οφείλουμε έμπρακτα να καταδείξουμε ότι το κοινωφελές και δημόσιο αγαθό αποτελούν τον κορμό της προοπτικής και της ασφάλειας της κοινωνίας μας. Ουδείς μπορεί να ευημερήσει μέσα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης και αστάθειας.
Ο νέος θεσμός της αιρετής Περιφέρειας οφείλει να δώσει το παράδειγμα της χρηστής διαχείρισης, της ισότιμης αντιμετώπισης, της ισόρροπης ανάπτυξης και της δυναμικής παρέμβασης στο σύνολο των μεγάλων διακυβευμάτων του τόπου μας, αλλά και των καθημερινών αναγκών της κοινωνίας μας.
Η αγωνιστικότητα, η διεκδίκηση, η συνεργασία και η συνέπεια αποτελούν τους πυλώνες της λειτουργίας και της δράσης μας.
Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και η στενή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και καθοριστικό παράγοντα πολλαπλασιαστικού οφέλους.
Στην κοινή μας προσπάθεια σημαντικός είναι ο ρόλος του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού του νέου θεσμού , που θα κληθεί να συμβάλει στην επιτυχία του εγχειρήματος της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Από τη Δυτική Μακεδονία ξεκινάει η σύγχρονη Ελλάδα. Τα μοναδικά γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά της περιφέρειάς μας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πατρίδα μας. Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στο χώρο των δικτύων της ενέργειας και των ενεργειακών αγωγών συνιστά θετική παράμετρο για την ενδυνάμωση των σχέσεων ειρήνης και συνεργασίας στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.
Περήφανοι για την ιστορική μας διαδρομή, με συνείδηση της ταυτότητάς μας, είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για τα Βαλκάνια των ανοιχτών οριζόντων, της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής μας στην Ευρώπη των Περιφερειών δίνει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας: της γούνας, των μεταλλευμάτων,  της αγροτικής οικονομίας, του τουρισμού, της γνώσης. Η Δυτική Μακεδονία δηλώνει τη δυναμική της παρουσία.
Η προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις αποκατάστασής του αποτελούν κομβική προτεραιότητα.
Οι νέοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί ξεκινούν με εμφανή υποχρηματοδότηση. Η αφαίμαξη πόρων από την περιφέρεια προς το κέντρο επιτείνει το πρόβλημα.  Παρ’ όλα αυτά, όλοι εμείς ξεκινάμε μια δημιουργική πορεία διεκδίκησης και αγώνα, όχι μόνο γι’ αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν, αλλά και για όσα ονειρεύονται τα παιδιά μας και αξίζει ο τόπος μας.
Φιλοσοφία της λειτουργίας μας, αποτελούν οι δεσμεύσεις μας για:
• συνεργασία με όλους. Την κυβέρνηση, τους βουλευτές μας, τους δημάρχους, τις δημοτικές αρχές και όλους τους θεσμικούς φορείς.
• συναντίληψη σε ζητήματα ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την περιοχή μας.
• ενεργό συμμετοχή όλων  με σύνθεση και συναίνεση.
• ενεργοποίηση των δημιουργικών πρωτοβουλιών της κοινωνίας.
• αλληλεγγύη, και κυρίως
• κοινωνική συνοχή, που θα οδηγήσει με ασφάλεια στην ισομερή ανάπτυξη του τόπου μας, της Δυτικής Μακεδονίας.
Δεσμεύσεις που δίνουν την απάντηση στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας.
Στο καινούριο που ανατέλλει ξεκινάμε, με επίγνωση των προβλημάτων και των δυσκολιών, αλλά κυρίως με πρόγραμμα και αισιοδοξία για να πετύχουμε προς όφελος της κοινωνίας μας.

 

papaiordanidis_orkomosiaΓιάννης Παπαιορδανίδης 

Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες,
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας,
Κύριε Περιφερειάρχη,
Κύριοι Βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας,
Κύριοι Εκπρόσωποι Των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Κύριοι αιρετοί του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης,
Κύριοι Διατελέσαντες αιρετοί της αυτοδιοίκησης
Φίλες και φίλοι, πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας,
Αγαπητοί συνάδελφοι στο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο,
Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία, με προκοπή,
αλλά και υπομονή να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που διέρχεται η Ελλάδα
και πριν από όλες η δική μας περιφέρεια.
Εύχομαι σε όλους τους εκλεγμένους συμβούλους,
καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα,
θεωρώντας ως δεδομένη την αγάπη που έχουμε όλοι για την Περιφέρειά μας,
την περιφέρεια όπου ζούμε και αναπνέουμε.
Με την ορκωμοσία του πρώτου περιφερειακού συμβουλίου,
η αυτοδιοίκηση γυρίζει σελίδα
και με την αλλαγή της σελίδας,
πρέπει και οφείλουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες.
Η Ελλάδα διέρχεται βαθιά κρίση, όχι μόνο οικονομική αλλά και κρίση αξιών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μια περιφέρεια σε κρίση, ορατή πλέον σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Η γρηγορότερη έξοδος από την κρίση, επιβάλλει την υπεύθυνη και σοβαρή στάση όλων μας.
Δηλώνω με απόλυτη ειλικρίνεια ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης,
ότι θα σταθούμε με ευθύνη στο ύψος των περιστάσεων
χωρίς στείρα κριτική,
• με συναίνεση, σε όσα είναι για το καλό της Περιφέρειας και των συμπολιτών μας,
• με σκληρή αντιπολίτευση σε όσα δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
• με προτάσεις που θα καταθέσουμε στο περιφερειακό συμβούλιο και τις επιτροπές
Για να το επιτύχουμε αυτό:
• Αξιοποιούμε την εμπειρία Περιφερειών της Ευρώπης και καταθέτουμε συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων,
για την οικονομική ανάταση της περιφέρειάς μας.
• Αξιοποιούμε τον Νόμο του Καλλικράτη, για περισσότερη διαφάνεια στη διάθεση  των πόρων και επιζητούμε την κοινωνική λογοδοσία στη λήψη αποφάσεων.
• Διεκδικούμε την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας και συντελούμε στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
• Συμβάλλουμε στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και συνδιαμορφώνουμε  το πέμπτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.
Όλα αυτά εναρμονισμένα σε ένα πλαίσιο που προστατεύει τον αδύναμο πολίτη – που βάλλεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά –
που διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικής συνοχής και αναγεννά την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Όχι λοιπόν με φωνές,
αλλά με γνώση και σοβαρότητα,
θα σταθούμε στο ρόλο της ψήφου ευθύνης που λάβαμε στις εκλογές.
Με την υπενθύμιση βέβαια ότι θα αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ,
Δεν θα επιτρέψουμε πρακτικές που εξυπηρετούν τους λίγους,  με εξυπηρετήσεις και διευθετήσεις, και όχι τους πολλούς
Και με την πίστη ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε
Αρχή Ζούμε Μαζί στο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο
Καλή επιτυχία στο πραγματικά δύσκολο έργο σας, κύριε Περιφερειάρχη,
Για το καλό και το μέλλον της περιφέρειας μας,
Για το καλό και το μέλλον των παιδιών μας.
Με την ευχή να φροντίσουμε να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη των συμπολιτών μας.
Σας ευχαριστώ.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση