Στάθης Κωνσταντινίδης- Επιστολή Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη Γεώργιο

Κατόπιν προφορικής μας συνεννόησης σας ενημερώνω γραπτώς, ότι με τα υπ. αριθ. 853/15-9-2010 και 901/17-9-2010
έγγραφα της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Φλώρινας του ΟΑΕΔ Φλώρινας ζητήθηκε από την κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ η έγκριση,
καθ΄ υπέρβαση του ορίου ηλικίας, εγγραφής 24 μαθητών σε τμήματα της σχολής της Φλώρινας, στα κενά που προέκυψαν
από τη μη κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων.
Όπως γίνεται αντιληπτό, δε ζητείται η άρση του ηλικιακού ορίου, παρά μόνο όταν υπάρχουν τέτοια κενά, ενώ ταυτόχρονα
δίνεται η ευκαιρία να προβλέπεται εφεξής στις προκηρύξεις η παράκαμψη του ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει υψηλή ζήτηση.
Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη περίοδο, όπου κάθε οικογένεια στο Νομό Φλώρινας, έχει το λιγότερο
ένα μέλος της άνεργο, να δίνονται διέξοδοι για εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση σε νέους και νέες που βγαίνουν
στην αγορά εργασίας.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος στο αίτημα της
ΕΠΑΣ, της κοινωνίας της Φλώρινας και των φορέων της.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση