Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

florina_ds_aithoysaΣυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 6:00 το απόγευμα .

Μια τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1

«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κ. Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

2

«Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. για το έτος 2011»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

3

«Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών διαφορών του άρθρου 7 παρ. 8 Ν. 2307/1995 για το έτος 2011»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

4

«Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 46 που προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών για το έτος 2011»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

5

«Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου για υπηρεσιακές ανάγκες»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

6

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 90,00 € στην κα RUSHIT ELENA λόγω ακύρωσης της άδειας διαμονής της»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

7

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 90,00 € στην κα GUJE MOZA λόγω ακύρωσης της άδειας διαμονής της»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

8

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 51,92 € στον κ. Χατζητύπη Αθανάσιο, λόγω καταβολής εξόδων σε Δημοτικό Κατάστημα το οποίο μισθώνει»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

9

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 90,00 € στην κα ZENGA XHENSIKA, λόγω ακύρωσης της άδειας διαμονής της»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

10

«Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας»

Εισηγήτρια κα Γερομιχαλού Μελπομένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

11

«Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή παραλαβής έργων κάτω των 5.869,41 € και ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 €»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

12

«Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών υλικών έργων»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

13

«Ορισμός τεχνικής επιτροπής για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

14

«Καθορισμός Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

15

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – 4ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

16

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – 3ο Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

17

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – Δημοτικό Σχολείο Σκοπιάς»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

18

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

19

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – 1ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο Λύκειο»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

20

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Δημοτικό Σχολείο Σκοπιάς, 3ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Αρμενοχωρίου»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

21

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

22

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολείων – Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Σκοπιάς»

Εισηγήτρια Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

23

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολείων», με ανάδοχο τον ΕΔΕ κα Σιάκου Ανατολή, συμβατικής δαπάνης 12.000,00 € και τελικής δαπάνης 12.000,00 €»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

24

«Προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολείων», με ανάδοχο τον ΕΔΕ κο Μούτσιο Σταύρο, συμβατικής δαπάνης 12.000,00 € και τελικής δαπάνης 12.000,00 €»

Εισηγήτρια κα Πηνελόπη Μελίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

25

«Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή διατηρητέου κτιρίου δημοτικού σχολείου Πολυποτάμου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου»

Εισηγητής κος Σπυρίδων Τζέτζης, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

26

«Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση Φλαμπούρου»

Εισηγητής κος Σπυρίδων Τζέτζης, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

27

«Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας Η/Υ στο Δημοτικό Σχολείο Αμμοχωρίου»

Εισηγητής κος Σπυρίδων Τζέτζης, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

28

«Έγκριση της με Αριθμ. Πρωτ. 01/18-01-2011 Αποφάσεως του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Περάσματος»

Εισηγήτρια κα Αγάπη Σαλβαρίνα, Διευθύντρια Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών και ΚΕΦΟ Δήμου Δημοτικής Ενότητας Περάσματος.

29

«Έγκριση της με Αριθμ. Πρωτ. 03/07-01-2011 Αποφάσεως του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών και ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κ. Αντώνιος Σίπκας, Αντιπρόεδρος Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών και ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας.

30

«Έγκριση της με Αριθμ. Πρωτ. 03/24-01-2011 Αποφάσεως του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Μελίτης»

Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Δ/ντρια του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Μελίτης.

31

«Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας σε πολιτιστική δραστηριότητα του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ»

Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

32

«Επιχορήγηση του αθλητικού Συλλόγου «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

33

«Ανανέωση ασφάλισης οχημάτων Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

34

«Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στη διοργάνωση αγώνων καράτε Παίδων – Κορασίδων και Ανδρών – Γυναικών της Ένωσης Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος στη Φλώρινα από τον Αθλητικό Σύλλογο καράτε ¨ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ¨ Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

35

«Τοποθέτηση ανδριάντα Αριστοτέλη στην πλατεία 7 Ηρώων του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

36

«Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας/Αλβανίας 2007 – 2013»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

37

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας

38

«Χώρος συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση