Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Λαιμό

θα πραγματοποιηθεί τακτική δημόσια συνεδρίαση με τα    παρακάτω    θέματα:

 

 

 

 1. Συγχώνευση των ενιαίων σχολικών επιτροπών όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Πρεσπών σε δύο επιτροπές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010).
 2. Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων, των σχολικών επιτροπών του Δήμου μας, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
 3. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. περί «Συνενώσεων – Ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Συγχώνευση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010).
 5. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, του Ν. Π. Δ. Δ. του Δήμου μας με αρμοδιότητες Κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας.
 6. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, του Ν. Π. Δ. Δ. του Δήμου μας «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών» με αρμοδιότητες στους τομείς Πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.
 7. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του δημοτικού ακινήτου «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ» για λόγους υγείας.
 8. Γνωμοδότηση του Δ. Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου 4ης υποκατηγορίας «Λειτουργία Σταθμού Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «0160032 – ΛΑΙΜΟΣ Π/Κ» της εταιρείας «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» στο Δ. Δ. Λαιμού του Δήμου μας.
 9. Έγκριση συναίνεσης για έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.
 10. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κ. Χριστιανόπουλου Γερμανού, το οποίο βρίσκεται στην Τοπ. Κοινότητα Ψαράδων του Δήμου μας.
 11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την υπόθεση του Καφενείου της Τοπ. Κοινότητας Πισοδερίου.
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
 13. Ορισμός Εκπροσώπου στη Διαχειριστική Επιτροπή του άρθρου 10 της «Συμφωνίας για την Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών».
 14. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της υλοτόμησης δύο συστάδων 3α και 3β του δημοτικού δάσους ΣΦΗΚΑΣ – ΚΑΡΥΩΝ».
 15. Συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο. Δ. Ε. Διαύγεια) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3861/2010.
 16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 31-03-2011.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση