Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας,την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας,στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:
Θέμα 1ο:   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος του Π.Σ., κ. Παναγιώτης Πλακεντάς.
Θέμα 2ο:  Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη,
σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 3852/2020 (Καλλικράτης).
Εισηγητής:  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.
Θέμα 3ο:  Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα INTERREG, για Ελλάδα – Αλβανία.
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.
Θέμα 4ο:  Προσαρμογή του ΚΕ.ΠΕ. στο κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος
Καλλικράτης Ν. 3892/2010 – Τροποποίηση του καταστατικού του ΚΕΠΕ.
Εισηγήτρια:  η Π.Σ. και Πρόεδρος του ΚΕΠΕ κα Κυριακή Αποστολίδου.
Θέμα 5ο:   Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του
αντικαπνιστικού Νόμου και το αίτημα για την έναρξη ουσιαστικού
διαλόγου από  τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής:  ο Π.Σ., κ. Γεώργιος Σβώλης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση