Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

florina-ds-50Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.,
1. «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου στον πολιτιστικό σύλλογο Τροπαιούχου ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
2. «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο ¨Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας¨ στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
3. «Έγκριση εγχειριδίου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2, ΕΛΟΤ 1431-3)»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 04/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 07/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Ανανέωση Άδειας Άσκησης Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου (Κινητής Καντίνας) της κας Γρηγοριάδου Λυδίας του Χαστατούρ»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Παράθεση γεύματος σε απόρους πολίτες και οικογένειες με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12. «Επισκέψεις του κ. Δημάρχου σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας ενόψει των εορτών του Πάσχα»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Στολισμός της εξέδρας των Επιταφίων και ηχητική κάλυψη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση