Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

florina-ds-40Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Κατανομή Α’ δόσης 2017 ποσού 146.270,00 Ευρώ (καθαρό 146.050,59 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας»».
Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αθανάσιου Κάτη, Προϊστάμενου Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού
Δήμου Φλώρινας.
3. «Καταγγελία-λύση της σύμβασης μίσθωσης του με αριθ. 12 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς» .
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση