Κατά 50% Ολοκληρωμένος ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου...

Κατά 50% Ολοκληρωμένος ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Μπάαρ, Ελβετία. O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, σχεδόν 16 μήνες μετά την έναρξη ...