Το ψήφισμα της ΤΕΔΚ νομού Φλώρινας

hliadis1Με ψήφισμα της ΤΕΔΚ νομού Φλώρινας, που εκδόθηκε ύστερα από απόφαση κατά τη συνεδρίαση της 8.12.2010, εκφράζει την αντίθεση της σε κάθε ενέργεια  που υπονομεύει το μέλλον της περιοχής και αλλοιώνει το Δημόσιο Κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ.
Διαφωνεί με την εκχώρηση του 40%της παραγόμενης ενέργειας και του εθνικού πλούτου της περιοχής σε ιδιώτες.
ΤΟ  Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ Α  ΤΗΣ  ΤΕΔΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ σε συνεδρίασή του στις 8-12-2010 συζήτησε διεξοδικά το θέμα σχετικά με τις ραγδαίες ενεργειακές εξελίξεις και τις συνέπειες από την εκχώρηση του 40%της παραγόμενης ενέργειας και του εθνικού πλούτου της περιοχής σε ιδιώτες.
Ο Νομός Φλώρινας αποτελεί, εκτός των άλλων, έναν από τους σημαντικούς ενεργειακούς πόλους της χώρας λόγω των κοιτασμάτων λιγνίτη και των μονάδων παραγωγής ενέργειας που αναπτύχθηκαν, και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία.
Η εν λόγω απόφαση εκχώρησης, θεωρούμε ότι υπονομεύει το μέλλον της περιοχής και οδηγεί σε αδιέξοδο αφού οι ιδιώτες δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία- τεχνογνωσία και δεν εξασφαλίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός με επενδύσεις (από τους ιδιώτες) τουλάχιστον ίσες με αυτές που έχει κάνει η ΔΕΗ.
Η μέχρι τώρα άσκηση της Ενεργειακής Πολιτικής έγινε χωρίς ένα ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό -Προγραμματισμό και οδήγησε στη δημιουργία προβλημάτων τα οποία διογκώνονται, εν όψει μάλιστα της μεταλιγνιτικής περιόδου και της εφαρμογής των οδηγιών της Ε.Ε για την απελευθέρωση της αγοράς.
Το Δ.Σ της ΤΕΔΚ εκφράζοντας το σύνολο της τοπικής κοινωνίας καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να διασφαλίσει με τις αποφάσεις της το λιγνιτικό και υδάτινο πλούτο της περιοχής.
Δηλώνει την αντίθεσή της σε κάθε ενέργεια  που υπονομεύει το μέλλον της περιοχής και αλλοιώνει το Δημόσιο Κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ.
Για την ΤΕΔΚ Φλώρινας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ηλιάδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση