10η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Σεπτεμβρίου, 2011
Η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας διοργανώνει την 10η Συνάντηση Ενώσεων Καταναλωτών
Βόρειας Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 μ. στο Ξενοδοχείο
Mimallones του Δήμου Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Θέματα προς Συζήτηση :
1.      Εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Συμμετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών
στην δράση «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010)/ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΓΙΑ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ». Εξέλιξη Προγράμματος Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών.
2.      Διαχειριστική Επάρκεια. Προϋποθέσεις και απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτησή της από τις Ενώσεις Καταναλωτών.
3.      Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κοινωνική απασχόληση. Δυνατότητα-προϋποθέσεις συμμετοχής των Ενώσεων
Καταναλωτών.
4.      Στήριξη τοπικών – ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών («Καταναλώνω Ελληνικά»). Δυνατότητα και τρόπος
συνεργασίας με Περιφέρεια και φορείς.
5.      Εφαρμογή διοδίων στην Εγνατία Οδό. Θέσεις – δράσεις αντίστασης.
6.      Ασφαλιστήρια συμβόλαια.
7.      Κυλικεία σχολείων.
8.      Υπέρογκες χρεώσεις στο Roaming της κινητής τηλεφωνίας.
9.      Δράσεις συνεργασίας Ενώσεων Καταναλωτών.
10.   Διοργάνωση της 11ης Συνάντησης Ενώσεων Καταναλωτών στη Βόρεια Ελλάδα.
11.   Θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube