12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Μαρτίου, 2012

xrhmata

Η συνεδρίαση την Τρίτη 3/4/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 2. Αναμόρφωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεραγίας Λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 3. 3. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου του διοικητηρίου Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 4. 4. Λήψη απόφασης για την διαδικασία επιλογής της  εργοληπτικής  επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή επενδυμένης τάφρου στον επαρχιακό δρόμο από Καισαρειά εως Χ.Θ. 1 + 990» Π.Ε Κοζάνης
 5. 5. Λήψη απόφασης για την διαδικασία επιλογής της  εργοληπτικής  επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Ε.Ο Κοζάνης – Αιανής (Πρωτοχώρι) Π.Ε Κοζάνης
 6. 6. Λήψη απόφασης για την διαδικασία επιλογής της  εργοληπτικής  επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Ασβεστόπετρας» Π.Ε. Κοζάνης
 7. 7. Έγκριση της Διακήρυξης για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή της γέφυρας – Στρατιωτικού τύπου Μπελεϋ – στην τοποθεσία ΧΑΝΙ ΜΠΙΡΙΚΙ »  Π.Ε Καστοριάς
 8. 8. Συγκρότηση επιτροπή διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή της γέφυρας – Στρατιωτικού τύπου Μπελεϋ – στην τοποθεσία ΧΑΝΙ ΜΠΙΡΙΚΙ »  Π.Ε Καστοριάς
 9. 9. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη ευστάθειας δεξιού αντερίσματος Ταμιευτήρα Παρορίου Π.Ε. Φλώρινας»
 10. 10. Έγκριση προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Γρεβενών
 11. 11. Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ, με αριθμ. διακήρυξης 2/2012, για τις ανάγκες της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2012
 12. 12. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών
 13. 13. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης σε ανάδοχο των εκτυπώσεων των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το 2012
 14. 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής –παράδοσης υγρών καυσίμων – λιπαντικών –μηχανημάτων – οχημάτων – ανταλλακτικών του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2012
 15. 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 16. 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 17. 17. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε  Κοζάνης
 18. 18. Έγκριση δαπάνης αποπληρωμής μεταφοράς μαθητών Π.Ε Φλώρινας 2011
 19. 19. Έγκριση Δαπάνης για τη Συμμετοχής της Π.Ε Καστοριάς στην Πανελλαδική Καμπάνια «Αγαπώ και Προβάλλω τον τόπο μου»
 20. 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 21. 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 22. 22. Έγκριση πληρωμής Δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 23. 23. Ορισμός Δικηγόρου για νομικής στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης
 24. 24. Ορισμός Δικηγόρου για νομικής στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης