13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δια περιφοράς


Η συνεδρίαση δια περιφοράς  την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. έτους 2019-2020» της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (έδρα)

3. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100001, «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»
4. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 1483/19 απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Ανταρτικού», προϋπολογισμού δαπάνης # 73.000,00 € #

5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης», προϋπολογισμού δαπάνης #20.000,00 € #
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης»
7. Διάθεση πίστωσης για την «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Βαρικού Π.Ε. Φλώρινας»
8. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας PBX»

9. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 01/10/2019 έως 31/12/2019
10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
11. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
12. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
13. Έγκριση γνωμοδότησης

14. Έγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
15. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.455,20 € για την ανάθεση του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.882,80 € για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα
18. Τροποποίηση της αριθμ. 247/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Pin It

Αφήστε μια απάντηση