14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Απριλίου, 2012

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η συνεδρίαση την Τρίτη 24/4/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 2. Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 30 (τριάντα) τόνων ακρυλικού χρώματος, για εργασίες διαγράμμισης στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α)
 3. 3. Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 45 (σαράντα πέντε) τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για εργασίες διαγράμμισης στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 45.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α)
 4. 4. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικής απεικόνισης των δικαιωμάτων χρήσης νερού στην Π.Ε Φλώρινας» προϋπολογισμού 15.000,00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 5. 5. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ολοκλήρωση οδού Λάβδας – Πολυνερίου (Β΄ Κλάδος) Δήμου Θ. Ζιάκα Ν. Γρεβενών» και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Π.Ε Γρεβενών
 6. 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Δεσκάτης – Συμπληρωματικά Εργα Ν. Γρεβενών »  Π.Ε Γρεβενών
 7. 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο : «Βελτίωση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεστορίου» αναδόχου Θέστωρ Α.Τ.Ε Π.Ε Καστοριάς
 8. 8. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€, περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012 Π.Ε Καστοριάς
 9. 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης «Συντήρηση του Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών»
 10. 10. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης «Φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών»
 11. 11. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2012 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 12. 12. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 147.334,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012
 13. 13. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 927.264,17€ του προγράμματος ΚΑΠ προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/3/2012
 14. 14. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α Εξαμήνου υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Π.Δ.Μ
 15. 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 16. 16. Έγκριση  δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, με θέμα: «Καρκίνος του Πνεύμονα, Περιβαλλοντική επιβάρυνση και κάπνισμα» με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης
 17. 17. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 18. 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 19. 19. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Παραδοσιακών Γλυκισμάτων ενόψει Πάσχα σε Γηροκομείο και ΚΑΠΗ » Π.Ε Καστοριάς
 20. 20. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Ευξείνου Λέσχης Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
 21. 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 15ης Ανθοκομικής Έκθεσης Καστοριάς
 22. 22. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς
 23. 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 24. 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 25. 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ- Π.Ε Φλώρινας
 26. 26. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών