14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας δια περιφοράς

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δια περιφοράς

Η συνεδρίαση την Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση του Διοικητηρίου Γρεβενών, ΚΤΕΟ Γρεβενών, Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης, ΚΕ.Σ.Υ. Γρεβενών της Π.Ε.Γρεβενών
 3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»
 1. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»
 2. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 1. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 2. Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια μπαταριών για το κεντρικό ups των υποδομών του κτηρίου της ΖΕΠ.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την οικονομική συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη
 4. Ορισμός δικηγόρου
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης»
 6. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
 7. Έγκριση δαπάνης για τη διαμονή και τη διατροφή 4 (τεσσάρων) ατόμων, πληρωμάτων ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΚΑΒ
 8. Έγκριση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
 9. Έγκριση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 διαφόρων ειδικοτήτων
 10. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθ. 1843/19 απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 000,00 €
 11. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθ. 1555/19 απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  000,00 €
 12. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. πρωτ. 198861/11-12-2019 Σύμβασης που είχε κατακυρωθεί σε ανάδοχο στα πλαίσια του αριθ. 2/2019 Διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2019-20, ως προς το 1ο δρομολόγιο με την προσθήκη ενός (1) ακόμα μαθητή
 13. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες Α΄εξαμήνου 2020
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., έτους 2020»
 15. Έγκριση δαπάνης για την αγορά κλιματιστικών της Δ/νσης Κτηνιατρικής Έδρας
 16. Έγκριση δαπάνης για τον χρωματισμό των εσωτερικών χώρων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Έδρας

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση