14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2023

Η συνεδρίαση την Τρίτη  14/03/2023 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης οδικού τμήματος Καισαρειά – Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση “Χάνδακας”»Προϋπολογισμού: 34.941,61 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Χρηματοδότηση των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»Προϋπολογισμού:  244.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο Λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου-Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής» Συνολικός Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Εγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Δομής Στήριξης και Εκπαίδευσης Ατόμων με αναπηρία ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. ΟρίΖΩΝΤΑΣ και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, την Παρασκευή 31/03/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 9.500.000,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 7. Έγκριση του  Πρακτικού Διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, ανάθεσης της υπηρεσίας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 8η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOODEXPO 2023 (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση 1ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης)
 11. Έγκριση 4ης τροποποίησης της 1711/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και νέα ανάγκη έγκρισης χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας , Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 12. Eγκριση πρακτικού διαγωνισμού I  που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στην Τ.Κ. Γρεβενών» προϋπολογισμού 50.000,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 13. Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού ΙΙ αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-κατακύρωσης που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας ποσού 5.000 Ευρώ ( Εισηγητής:Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)
 15. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΑ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ (αρ.30)»  (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 17. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (CPV 71631460-2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ)» (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 20. Έγκριση δαπάνης Προμήθειας Ηλεκτρονικών υπολογιστών τσέπης που αφορούν στην Υποστήριξης του Έργου ΤΕΒΑ -Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ της ΠΔΜ. (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 21. Eγκριση δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 22. Eγκριση δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 25. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 26. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση της ημερίδας ‘Η Οδική Ασφάλεια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών’(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 27. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης για ένα (1) έτος με τον Ανάδοχο της εφαρμογής “Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 30. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας ( Εισηγητής : Περιφερειάρχης Π.Δ.Μ. – Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας)
 31. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας)
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,