14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου στις 15 Ιουνίου 2022 Τα θέματα

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00μμ έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169),με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθ. 136/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 2. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «ΝΕΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΪΡΟ (ΓΠ) ΣΤΟ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ» του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το αρθ. 17 παρ. 3β του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’). – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 3. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στη θέση ΜΠΑΝΙΑ της Κοινότητας Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το αρθ. 17 παρ. 3β του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’). – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 4. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στον Συνοικισμό Σωτήρα Δήμου Αμυνταίου, στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό.  – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 6γ & 6α του διαστήματος  Νυμφαίου και 3γ & 3α του δασοκτήματος Ασπρογείων. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 7. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι..
 8. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα». – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι..
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου Δημότη της Κοινότητας Βαλτονέρων Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι..
 10. Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού έτους 2022 της ΔΗΚΕΑ, σύμφωνα με την αριθ. 24/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι..

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

Σημειώσεις:

 1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
 2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση