Από το ΕΣΠΑ 15.000.000.00 ευρώ για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Δεκεμβρίου, 2010

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος υπόγραψε την απόφαση ένταξης του έργου «Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» στον άξονα 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και στη Θεματική Προτεραιότητα 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. (Ε.Σ.Π.Α.), προϋπολογισμού €15.000.000,00.
Συγκεκριμένα σε οικόπεδο που σήμερα βρίσκονται οι αποθήκες του Γεωργικού Συνεταιρισμού Σερβίων & Κοζάνης, θα αναπτυχθεί ένα σύνθετο κτιριακό συγκρότημα στέγασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακός χώρος. Οι δύο λειτουργικές ενότητες θα είναι αυτόνομες μεταξύ τους, ενώ ο εκθεσιακός χώρος θα είναι ανεξάρτητος στεγάζοντας και αναδεικνύοντας το σημαντικότατο υφιστάμενο αρχείο. Παράλληλα με μουσειολογική έρευνα που εκπονείται ήδη, πρόκειται να τεκμηριωθεί ο μοναδικός πολιτιστικός ρόλος που διαδραμάτισε η πόλη της Κοζάνης στην ευρύτερη περιοχή κατά το άμεσο και απώτερο παρελθόν. Το συνολικό εμβαδό για το νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης θα είναι 2,720 m2.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..