15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Απριλίου, 2013

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η συνεδρίαση την Τρίτη  30/4/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

$11.        Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

$12.        Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 9ης Απριλίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων υψηλής γέφυρας Σερβίων» Προϋπολογισμού 16.400,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.M.

$13.        Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εργασίες αποπεράτωσης για τη διάνοιξη περιοχής διέλευσης του διασυνδέοντα αγωγού φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε Κοζάνης 

$14.        Έγκριση του πρακτικού Νο 6 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης» προϋπολογισμού 3.400.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης

$15.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ. Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Τμήμα Κοζάνης)» έως 30/06/2013 Π.Ε Κοζάνης  

$16.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Δρόμος Γέρμα –Κλεισούρα – Βλάστη (Α΄Φάση)» Π.Ε Καστοριάς

$17.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Επισκευή Δρόμου Επταχωρίου – Ζούζουλης» Π.Ε Καστοριάς

$18.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς Υποέργο: Περιοχή Άργους Ορεστικού» Π.Ε  Καστοριάς

$19.        Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης : «Μελέτη Δυτικού άξονα – όρια Δυτ. Μακεδονίας / Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Νυμφαίου – Πολυκέρασου Φλώρινας» για το οδικό υποτμήμα Πολυκέρασο  – Περικοπή – Νυμφαίο Π.Ε Καστοριάς

$110.     Έγκριση ανάθεσης του έργου: «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις» Π.Ε Καστοριάς

$111.     Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βορειοδυτικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»

$112.     Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Αηδονιών (Β΄ Φάση) Ν. Γρεβενών» προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440 Π.Ε Γρεβενών

$113.     Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών στο Τ.Δ Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας

$114.     Έγκριση πρακτικών του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Δ.Δ Τριανταφυλλιάς Π.Ε Φλώρινας»

$115.     Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 6.000,00€ του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης στο πλαίσιο εφαρμογής του καν. 1217/2009 του Συμβουλίου» για την κάλυψη δαπανών

$116.     Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 13.500,00€ του προγράμματος «Για την υλοποίηση δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού  μέτρου 2.1.4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» για την κάλυψη δαπανών  

$117.     Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013» Π.Ε Κοζάνης

$118.     Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 Π.Ε Κοζάνης

$119.     Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Β εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) 

$120.     Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 25 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ

$121.     Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 30 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ (Περιφ. Ενοτήτων  Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας)

$122.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ

$123.     Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης

$124.     Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

$125.     Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

$126.     Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

$127.     Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

$128.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

$129.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

$130.     Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας  

$131.     Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης

$132.     Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ  – Π.Ε Γρεβενών

TAGGED: Φλώρινα,