157 προσλήψεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Αυγούστου, 2011
157 προσλήψεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συμβασιούχοι με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Το πράσινο φώς για την πρόσληψη 157 ατόμων σε υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα με την εν λόγω εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συμβούλιου θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη:
-100 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών (3 μήνες το έτος 2011 και 5 μήνες το έτος 2012) για τις ανάγκες των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2011 – 2012.
-50 στόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών από 01-11-2011 (δύο-2- μήνες για το έτος 2011 και έναν -1- μήνα για το έτος 2012) για τις ανάγκες των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ και 5 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών από 01-10-11 (τρείς -3- μήνες για το έτος 2011 και πέντε -5- μήνες για το έτος 2012) στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (Ε.Χ.Π.Α.).
-2 διευθυντών με τριετή θητεία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.