15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης


Η συνεδρίαση την Τρίτη 07/04/2020 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού: 61.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

4. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΑΜΠΕΛΙΑ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗ», προϋπολογισμού δαπάνης #752939,92 € #
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗ»

8. Έγκριση της παράτασης κατ΄ εξαίρεση για 4 μήνες της Σύμβασης για την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας Π.Ε. Φλώρινας (ανάθεση υπηρεσιών Οργάνωσης και Επίβλεψης της φυσικής απογραφής και αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
9. Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 της Διαπραγμάτευσης δρομολογίου για τη μεταφορά ενός (1) νηπίου από το Αμύνταιο στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 27-3-2020 και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

10. Έγκριση δαπάνης για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την κάλυψη των υποχρεώσεων της έναντι της 1ης Εγκυκλίου Κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)»
11. Έγκριση της αριθμ 45118 31/3/2020 (ΑΔΑ:ΩΤΕΗ7ΛΨ-ΓΑΗ) απόφασης η οποία αφορά απευθείας ανάθεση Προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΓΝΚ Κοζάνης

12. Έγκριση της 41962 17/3/2020 (ΑΔΑ:Ψ2ΨΠ7ΛΨ-93Ν) απόφασης που αφορά απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης
13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διεθνών Διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2020-2021

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ
15. Έγκριση δαπάνης εργασιών αμμοβολής, συντήρησης και βαφής οχημάτων του αμαξοστασίου
16. Έγκριση δαπάνης προμήθειας καταστροφέα για τη λειτουργία του μηχανήματος έργου με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118419
17. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ψυχρής ασφάλτου και ελαστομερούς ασφαλτικής μαστίχης επισκευής ρωγμών
18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άμεση επισκευή του UPS στο Server Room της Π.Ε. Κοζάνης
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια συσκευών UPS για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την άμεση προμήθεια τριάντα (30) μπαταριών συσκευών UPS στο κτήριο της Π.Ε. Κοζάνης Server Room

22. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»
23. Έγκριση όρων σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της παλιάς Νομαρχίας Φλώρινας στον «Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας».

Pin It

Αφήστε μια απάντηση