Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

  1. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 241/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, έτους 2022

 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την Εμποροπανήγυρη Αμυνταίου, πριν από την έναρξη αυτής.

  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση