18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Μαΐου, 2017

oikonomikh 218η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Η συνεδρίαση την Tρίτη 16/05/2017 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)»
3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγή – Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγή – Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου :«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσα» Π.Ε. Φλώρινας
8. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιταριάς – Σ.Σ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
9. Έγκριση : Α) δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.513,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης και Β) Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των α) Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και γ) Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης Προϋπολογισμού 9.513,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »
10. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους)για την παρακολούθηση και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
12. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «Ηλεκτροδότηση αρδευτικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» Π.Ε. Γρεβενών
13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.744.279,65 € του προγράμματος ΚΑΠ-για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
14. Έγκριση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 (προφορική εξέταση) Π.Ε. Γρεβενών
15. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
16. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς δύο μαθητών με ταξί (μετάβαση επιστροφή)από τις οικίες τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς το σχολικό έτος 2016-2017
17. Έγκριση ή μη της κατάργησης των δρομολογίων της σύμβασης του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Χρήστου λόγω προβλημάτων υγείας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2016-2017
18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών
20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
21. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης
22. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου της σύμβασης 179459/8185 23/12/2016 Π.Ε. Κοζάνης
23. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την προμήθεια τεσσάρων (4)Μετεωρολογικών Σταθμών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
25. Έγκριση δαπάνης αναγνώρισης του ρεβιθιού ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης Π.Ε. Γρεβενών
26. Έγκριση δαπάνης για την υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017
27. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 Π.Ε. Φλώρινας
28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
29. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
34. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
40. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου «Προφήτη Ηλία», με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Κερασιάς «Ελιμειακός»
41. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των πολιτιστικών ,αθλητικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας που θα πραγματοποιηθούν 3 Ιουνίου 2017
42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στον Πανελλήνιο Αγώνα Όπλων χειρός ζώνης Α, ο οποίος θα διεξαχθεί με ευθύνη του Σκοπευτικού Ομίλου Κοζάνης στο σκοπευτήριο Νέας Νικόπολης Κοζάνης 3-4 Ιουνίου 2017
43. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2017» Π.Ε. Γρεβενών
44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωση Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών
45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 3ου αγώνα Περιφερειακού Πρωταθλήματος SCRAMBLE Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου μοτοσυκλετών, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 28/05/2017 στην Φλώρινα
46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση των 76 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης, του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης, στις 28-05-2017 στην Φλώρινα
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο καρφωτικών μηχανημάτων ατσαλόκαρφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
49. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
50. Έγκριση δαπάνης, για νομική συνδρομή.
51. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού, για τις υπηρεσίες της Π.Ε. και Π.Δ.Μ. έτους 2017.

TAGGED: Οικονομία, Περιφέρεια,