19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Μαΐου, 2017

oikonomikh 219η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Η συνεδρίαση την Tρίτη 23/05/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Αγορά χρώματος για τις εργασίες βαφής σε μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Κοζάνης»
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
4. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4)στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»προϋπολογισμού 835.000,00 €
5. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά την προμήθεια-τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολ/δας από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών»της Π.Ε.Κοζάνης
6. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών»της Π.Ε.Κοζάνης
7. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην καρδιολογική κλινική Κοζάνης» από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών»της Π.Ε.Κοζάνης
8. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά πληρωμή των αναθεωρήσεων εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Κατασκευή Αποδυτηρίων Αθλητικού Κέντρου Μαυροδενδρίου»από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500173 «Έργα Αθλητικών υποδομών στο Ν.Κοζάνης και ενίσχυση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» της Π.Ε.Κοζάνης
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
10. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
11. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
12. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικών επιμελητών
14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά δαπάνη μηχανικού για την τακτοποίηση σύμφωνα με το Ν.4178/2013 του Αστυνομικού Μεγάρου Πτολ/δας από ΚΑΠ λειτουργικά
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Έδρας
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των υπηρεσιών της συντήρησης και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης ,λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 01/06/2016
18. Έγκριση πρακτικού Νο. 12/2017 ανοίγματος και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού της 24-4-2017 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας έτους 2017
19. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
20. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε.Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2016-2017
21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε.Κοζάνης
22. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
23. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
24. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων αναδόχων της Διακήρυξης 4/2016 και παράταση της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα),ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 της διακήρυξης 4/2016
25. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης
26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
27. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πίστωσης με σκοπό τη στήριξη δομών για την λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας
31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην διεξαγωγή του 10ου Ορειβατικού Μουρίκιου Δρόμου 2017
32. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στον αύλειο χώρο του 13ου Δημοτικού Σχολείου και την οποία θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου Κοζάνης
33. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων,που θα πραγματοποιηθούν στην εορτή του Αγίου Πνεύματος και τις οποίες διοργανώνει ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Λαογραφικός και Μικρασιατών Σύλλογος Νεάπολης Βοϊου
34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αχλάδας <<ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ>>, στις 24 και 25 Μαϊου 2017 στην Αχλάδα
35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της ετήσιας 5ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, στις 22-23-24 Ιουλίου 2017 στη Φλώρινα
36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Άνω Υδρούσας, στις 23 και 24 Ιουνίου 2017 στην Άνω Υδρούσα.
37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της ετήσιας Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης των συλλόγων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης(ΕΟΟΑ) του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, στις 15 και 16 Ιουλίου 2017
38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών
39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας,Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου
40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη
41. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
42. Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσια εισφορά της Π.Ε.Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού
43. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «9Η Συνάντηση Χορωδιών»η οποία είναι αφιερωμένη στην ιερή μνήμη της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
44. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»Π.Ε.Κοζάνης
45. Έγκριση ορισμός δικηγόρου
46. Έγκριση ορισμός δικηγόρου

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Οικονομία,