1ο Βασικό Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το Νομό Καστοριάς

xorafia

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αντιλαμβανόμενη πλήρως την ανάγκη εκσυγχρονισμού των αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προχώρησε στην έγκριση του 1ου Βασικού Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το Νομό Καστοριάς, το οποίο καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Ο αγροτικός εξηλεκτρισμός αφορά στην ηλεκτροδότηση ή την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο λύση σε εκατοντάδες αγρότες, κυρίως κτηνοτρόφους, οι οποίοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν γεννήτριες

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ 2013) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας να προχωρήσει στην κατάρτιση Συμπληρωματικού Προγράμματος Αγροτικού εξηλεκτρισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα τα μέτρα αγροτικού εξηλεκτρισμού εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις που καλύπτουν:

α. Άρδευση: Είναι οι εγκαταστάσεις σε κάθε είδος υδροληψιών (πηγάδια, γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές. παρόχθια αντλιοστάσια κ.λπ) με νόμιμη λειτουργία για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών σε κάθε είδους καλλιέργειες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των ενδιαφερομένων παραγωγών.

β. Αποστράγγιση: Είναι οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εξυγίανση της γεωργικής γης και την εξασφάλιση συνθηκών καλλιέργειάς της.

γ. Άρδευση -Ύδρευση (μικτή χρήση): Είναι οι εγκαταστάσεις άντλησης νερού, που ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού και το Δημόσιο, εξυπηρετούν αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες μόνιμων κατοίκων και υπάρχει ή έχει εξασφαλιστεί η κατασκευή ανοιχτού (χωμάτινου ή επενδυμένου) ή κλειστού δικτύου άρδευσης με διοίκηση και διαχείριση από τους παραπάνω φορείς και εφόσον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο άρδευσης από τον Απρίλιο έως και Οκτώβριο και αργότερα ή νωρίτερα- ανάλογα με την περιοχή, προβλέπεται να καλύπτει το 80% της συνολικής κατανάλωσης.

δ. Κτηνοτροφικές και άλλες αγροτικές χρήσεις: Είναι όλες οι εγκαταστάσεις με νόμιμη λειτουργία, που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας. Ειδικότερα για την ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (βουστάσια. χοιροστάσια. ποιμνιοστάσια κ.λπ. (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη νόμιμων κτιριακών εγκαταστάσεων σταυλισμού των ζώων καθώς και άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση