Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε το πόρισμα για την κατολίσθηση στο Ορυχείο...

Πόρισμα για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε από την επιτροπή καθηγητών του ΕΜΠ και ΑΠΘ, νυν και πρώην στελεχών της ΔΕΗ, που είχε συγκροτήσει ο Πρόεδρος και Διευθύνων...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Φλώρινας...

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις το...

Αλλάζει το χρώμα των Ταξί στην Φλώρινα ?...

Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικο...