Ενημερωτική ημερίδα «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές ...

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Στα πλαίσια δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ...

Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ. : Ορίστηκαν οι τελικές ημερομηνίες κορύφωσης των διε...

Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ. Ορίστηκαν οι τελικές ημερομηνίες κορύφωσης των διεργασιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Γ. Πατούλης, σε εξαιρετικώς επείγουσα επιστολή που απέ...