Τροχαία Φλώρινας: Τη διακοπή κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση εργασιών το...

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» – Υποέργο : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» Α Π Ο Φ...