14η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας...

14η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας Η 14η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε., έγινε στις 11-12-13 Αυγούστου 2018, στην Πετρούσα του Δήμου ...