Οδηγίες για τη λειτουργία της λαικής αγοράς 24082020 από τον δήμο Αμυν...

Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι στη λαϊκή αγορά Αμυνταίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  24/8/2020 ( από τις 8:00 έως τις 15:30) και για την ανάγκη τήρησης των Υγειονομικών Μέτρων προκε...