Εθελοντική δράση πολιτών στο ποτάμι της Φλώρινας...

Εθελοντική δράση πολιτών στο ποτάμι της Φλώρινας Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά μιας υγιούς κοινωνίας, καθώς τα μέλη της λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου...