28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

euro-2

Η συνεδρίαση την Τρίτη 23/7/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου Καλαμιάς» Π.Ε. Κοζάνης
3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
4. Επανάληψη διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς»
5. Έγκριση επαναδημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός στραγγιστικών καναλιών στο Δ.Δ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής γέφυρας σε χείμαρρο της κτηματικής περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Π.Ε. Φλώρινας
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης από τις παλιές πηγές ΔΕ Κ. Καλλινίκης» Π.Ε. Φλώρινας
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου 2011» Π.Ε. Φλώρινας
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΔ Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων στην Ε.Ο. επί του ΔΔ Πεδινού» Π.Ε. Φλώρινας
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Λεχόβου-Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής αποθήκευσης και διάθεσης πόσιμου νερού» Π.Ε. Φλώρινας
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση – Διαμόρφωση – Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Π.Υ. Φλώρινας » Π.Ε. Φλώρινας
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο ΔΔ Πολυπλατάνου» Π.Ε. Φλώρινας
17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 17.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 0758 Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»
18. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 40.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/μηνός Ιουλίου 2013 για την πληρωμή του έργου «Δαπάνες εκτός έδρας, κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες»
19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 13.712,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 μηνός Ιουλίου 2013 του έργου «Δαπάνες εκτός έδρας, κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες»
20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 24.600,00€ του προγράμματος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για την πληρωμή του έργου «Συνέχιση του προγράμματος ergasia kozani.gr» σύμφωνα με την 53η κατανομή
21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 762.000,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013
22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
25. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης Π.Ε. Καστοριάς
26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
27. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση