2η Συνάντηση των εταίρων του έργου SOLVE

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Οκτωβρίου, 2022

2η Συνάντηση των εταίρων του έργου SOLVE

Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» με ακρωνύμιο “SOLVE” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα – Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας 2014-2020», στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας και το εργαστήριο MATER Lab του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, υποδέχθηκαν σε αυτή την στρατηγική συνάντηση τους εταίρους από τη γείτονα χώρα, το Center for Development of Pelagonia Region και το St. Kliment Ohridski University-Bitola , όπου συζητήθηκαν όλες οι φάσεις της υλοποίησης του έργου και παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και τα βήματα τα οποία απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Ο στόχος του έργου SOLVE είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων των φυσικών καταστροφών από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών Wild Urban Interface) και πλημμυρών  (συμπεριλαμβανομένων των ξαφνικών και αστικών πλημμυρών) για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και την περιοχή της Πελαγονίας και με τρόπο που να μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλες διασυνοριακές περιοχές.

Λεπτομερέστερα, το έργο SOLVE (http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/89/), προσεγγίζει τα εξής δύο ζωτικά ζητήματα: Πρώτον τη συνεργασία σε σχέση με τους περισσότερους κοινούς κινδύνους φυσικών καταστροφών  με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων επιτυχημένων έργων, και δεύτερον τις κοινές δράσεις όχι μόνο σε επίπεδο αξιολόγησης των κινδύνων φυσικών καταστροφών, της έγκαιρης προειδοποίησης και των διαδικασιών διαχείρισης, αλλά και στη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας κοινών ασκήσεων, κοινής εκπαίδευσης και άμεσης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

TAGGED: Αποκεντρωμένη Διοίκηση,