2ο επιμορφωτικό σεμινάριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση Συμμετοχής

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με ονομασία  Illuminated θα πραγματοποιηθεί το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning.  A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices (PROJ. Nº 2017-1-ES01-KA201-038220, website: http://www.illuminatedproject.eu/) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ποιότητας της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης ενισχύοντας αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές με πορίσματα επιστημών που μελετούν τους μηχανισμούς της μάθησης, χρηματοδοτούμενο από τη δράση Erasmus+ Action KA2.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  15/03/2019, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 13/03/2019. Οι κενές θέσεις του σεμιναρίου είναι 10. Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν στο προσωπικό τους e-mail.

Το workshop θα ξεκινήσει στις 4:30μμ, προβλέπεται να έχει διάρκεια 3 ώρες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων.

Μπορούν να συμμετέχουν εν ενεργεία ή άνεργοι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, επιμορφωτές και εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση