31η και 32η συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Δεκεμβρίου, 2011

 amyntaio-dhmotiko-symboylio-2

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 05 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις που αφορούν μονάδες της ΔΕΗ (ΑΗΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ).
  2. 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
  3. 3. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών (δίμηνα)
  4. 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων επαγγελματιών για μείωση μισθωμάτων  Δημοτικών κτιρίων-καταστημάτων.
  5. 5. Οριστικοποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αμυνταίου 2012.
  6. 6. Παραχώρηση χρήσης κατά το καλλιεργητικό έτος 2011-12 δημοτικού αγροτεμαχίου αγροκτήματος Φιλώτα που προήλθε από ανταλλαγή για την δημιουργία parking στο νεκροταφείο του Φιλώτα.
  7. 7. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για την ανταλλαγή τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα ιδιωτικής για την διέλευση της παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου Φλώρινας
  8. 8. ΄Εγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου»
  9. 9. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση χώρου μπαζών σε Τ.Κ.»

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.3463/06 με θέμα  ημερήσιας διάταξης

 

 

1.΄Εγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου οικονομικού έτους 2012.

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λιάσης Ιωάννης

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..