Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Μαρτίου, 2014

amyntaio-ds-5

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 12 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ 5 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Πώληση της Μικρής ΔΕΗ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λιάσης Ιωάννης

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Αμύνταιο,