Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Μαΐου, 2014

maloutas-mic-3

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
3. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εργασίας «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

TAGGED: Κοζάνη,