Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου την Τρίτη 27 Μαίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Μαΐου, 2014

amyntaio-ds-5b

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 27 Mαίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
2. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου».
Προϋπολογισμός μελέτης : 6.330.000,00 €.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Φιλώτα.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Διάνοιξη οδών και κατασκευή οδοποιίας ΤΚ Φιλώτα.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Ανέγερση Β΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου.
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αντιγονείας» .
9. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Βαρικού.
10. Εκποίηση ακινήτων στην ΤΚ Πεδινού για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις επαγγελματιών-μισθωτών ακινήτων (καταστημάτων) ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου, για επιστροφή του ΕΕΤΑ έτους 2013.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση επαγγελματία για μείωση μισθωμάτων καταστημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 27/2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014».
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 108/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
15. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,